background
back

15 Years ago Erik Tanghe discovers he can 'see' the human energy field.
It's the beginning of a journey into the world of quantum physics and the game we call our reality...
go quantum

15 jaar geleden ontdekt Erik Tanghe dat hij in staat is om het menselijk energieveld waar te nemen.
Het is het begin van een ontdekkingstocht doorheen de quantumwereld en het spel dat wij onze werkelijkheid noemen...
go quantum