find your way>
find your way>
back
back
12 o' clock

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Door het feit dat ik 15 jaar geleden ontdekte dat ik in staat was het menselijk energieveld waar te nemen,  begon ik verbanden te zien tussen bepaalde verstoringen in het menselijk energieveld en het verschijnen van bepaalde ziektes.
Het maakte me duidelijk dat elk probleem begint met een negatieve emotie die het energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt maar quantumfysisch zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort  en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Quantumfysica, karma en onze gesimuleerde werkelijkheid'
In deze lezing leg ik enkele belangrijke wetten van de quantumfysica uit en hoe we die kunnen toepassen in ons leven..
Klopt het inderdaad wel dat ons bewustzijn realiteit creëert en als dat zo is, bestaat karma dan nog wel? Is het geloof in karma niet een fatalistische manier om niet echt bij onszelf te komen..
Via de quantumfysica vinden we ook tal van aanwijzingen dat de wereld waarin we leven niet meer is dan een gesimuleerde werkelijkheid die een spiegel is van de emoties die in ons leven..
We bekijken ook in hoeverre we deze werkelijkheid kunnen veranderen en of fatalisme wel op z'n plaats is.

LEZING 'Van Ziekte naar Quantumfysica'
In tegenstelling tot wat de klassiek geneeskunde oppert, wordt ziekte niet veroorzaakt door microben of bacterien. Deze micro-organismen kunnen immers enkel schade aanrichten als het evenwicht van ons lichaam al verstoord is.
Die verstoring brengt ons bij het menselijk energiesysteem, het bewustzijn en met dat stuk belanden we bij trilling, golven en vibratie, ook wel het domein van de quantumfysica.
Materie en dus ook ons lichaam wordt veroorzaakt door agitatie in quantumvelden.
Jezelf louter en alleen bezig houden met dat fysieke lichaam is hetzelfde als de branding indijken terwijl je eigenlijk de zee dient te bedwingen..
We beginnen bij de uitleg van het menselijk aura en we eindigen bij de wonderlijke wereld van deeltjes zonder afmetingen en zonder massa..

LEZING 'Beinvloeding van de mensheid'
Er gebeuren in onze wereld zaken die we eigenlijk logisch niet kunnen verklaren.
Er is zoveel geweld, ziekte en miserie op deze planeet dat het wel lijkt alsof de mens niet voorbestemd is om gelukkig te zijn.
Vrijheid lijkt een illusie en beinvloeding is overal..
Die beinvloeding zorgt ervoor dat er binnen ons emoties en overtuigingen leven die eigenlijk niet eens van onszelf zijn.
Dat is niet alleen vervelend.. het zorgt er ook voor dat quantumfysisch wij gebruikt worden als negatieve realiteitsgenerators en zolang we daar niet bewust van worden, blijft de wereld een puinhoop die resoneert met wat er in ons leeft..

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de quantumfysica en het bestuderen van zwarte gaten in het heelal hebben wetenschappers kunnen bewijzen dat onze werkelijkheid funktioneert zoals een holografische projectie. Ook ons brein werkt volgens dat principe..
Het idee dat wij in een hologram leven, verandert onze gehele kijk op deze wereld want het betekent dat ons lichaam en ons bewustzijn een projectie is van een ander bewustzijn dat buiten ons ligt..
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Over virussen en Quantumvelden'
"Het coronavirus heeft ons allemaal beinvloed, zij het emotioneel of praktisch.
Nochtans bestaan virussen al veel langer dan mensen.
Wetenschappers vermoeden zelfs dat virussen reeds bestonden voor het eerste cellulair leven.
Waar komen ze vandaan en wat hebben ze met quantumfysica te maken?
Als volgens de quantumveldentheorie alles bestaat uit trillingen en onze realiteit eigenlijk een illusie is, wat zijn virussen dan?
Hoe kunnen we er ons tegen beschermen en er voor zorgen dat dit soort pandemieën ons niet meer overkomen?

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam. Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

CURSUS 11 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 1 - Emoties als oorzaak van ziekte' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 11 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

WORKSHOP 16 OKTOBER 'EMOTIES ONTLADEN DOOR INTUITIEF TEKENEN EN SCHILDEREN' - 'Trefpunt Heide-Kalmthout) - Locatie: Trefpunt, Statielei 9, 2920 Kalmthout zaterdag 16 oktober - 13.30- 18.00 u Meer Info...

CURSUS 18 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 2 - Praktische quantumfysica om beter te begrijpen hoe deze werkelijkheid werkt' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 18 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 22 OKTOBER 'VOORBIJ DE HOLOGRAFISCHE ILLUSIE' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 22 oktober - 19.30- 22.00 u Meer Info...

WORKSHOP 23 OKTOBER 'EMOTIES ONTLADEN DOOR INTUITIEF TEKENEN EN SCHILDEREN' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland zaterdag 23 oktober - 13.30- 18.00 u Meer Info...

CURSUS 25 OKTOBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 3 - Het holografische karakter van deze werkelijkheid om te begrijpen hoe je als mens jouw werkelijkheid zelf creëert.' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 25 oktober - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 12 NOVEMBER 'ZIEKTE, EEN VERBINDINGSPROBLEEM' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 12 november - 13.30- 18.00 u Meer Info...

CURSUS 22 NOVEMBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 4 - Oefenavond ontladen emoties om de oorzaak van ziektes weg te nemen en/of te voorkomen' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 22 november - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 29 NOVEMBER 'VAN ZIEKTE VIA EMOTIES TOT CREATIE - DEEL 5 - Oefenavond aanpassen realiteit door transformeren van emoties en neerzetten in de materie.' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - maandag 29 november - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 10 DECEMBER 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 10 december - 19.30- 22.00 u Meer Info...

Workshop 16 oktober- Heide - Kalmthout Terug naar overzicht

workshop 'EMOTIES ONTLADEN VIA INTUITIEF TEKENEN EN SCHILDEREN' - 'Trefpunt - Heide - Locatie: Statielei 9, 2920 Kalmthout (vlakbij station Heide) zaterdag 16 oktober - 13.30- 18.00 u

intuitief schilderen
'Bekijk je negatieve emoties anders door er een kunstwerk van te maken'

Voor deze workshop is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op zaterdag 16 oktober geef ik een workshop in Heide-Kalmthout met de titel 'emoties ontladen via intuitief tekenen en schilderen'

"Er is niks mis met emoties.. Ze horen bij het leven..
Het is “energy in motion' en ze zorgen voor een versterkt bewustzijn... tenzij we ze foutief interpreteren met ons brein en ze catalogeren als negatief, slecht..
We geven ze namen als woede, agressie, lust, afschuw en we drukken ze weg.. en weggedrukte, genegeerde emoties zorgen voor verstoringen in ons energiesysteem en maken ons ziek en creëren een realiteit die ermee resoneert.
Tijdens deze workshop gaan we deze “energie in beweging' gebruiken om te creëren. We gaan ze uitdrukken in kleur en vorm ongeacht of je nu tekentalent hebt of niet.. We tekenen niet met ons hoofd.. We doen het vanuit ons hart.
We beginnen met eenvoudige oefeningen en creëren uiteindelijk ieder een kunstwerk dat je mee naar huis neemt en dat een bewijs is dat je zelfs van de vervelendste emotie iets maakt waar je graag naar kijkt en waar je trots op kan zijn..
Je hebt geen tekentalent nodig...
Je dient alleen bereidt te zijn te luisteren naar je gevoel en ook dat leren we aan..
Deze workshop kost 85 euro , Alle materialen worden voorzien en elke deelnamer krijgt een 30 x 40 cm canvas mee naar huis waarop hij zijn ultieme meesterwerk zal maken.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 22 oktober- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'VOORBIJ DE HOLOGRAFISCHE ILLUSIE' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 22 oktober - 19.30- 22.00 u

de holografische illusie
'Het doorzien van de illusie'

Voor deze Lezing is inschrijven verplicht. dat kan via de site van 'Wakker Bewustzijn'
Op vrijdag 22 oktober geef ik een lezing in Alkmaar (NL) met de titel 'Voorbij de Holografische illusie'

"We leven in een hologram.
Er zijn te veel wetenschappelijke bewijzen om anders te geloven en dat is goed nieuws want in een hologram zoals hetgene waar wij in leven, kan alles of toch bijna alles..
Wat kan er dan en hoe beinvloeden wij dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Waarom hebben we niet allemaal veel geld en waarom dienen we telkens die vervelende winter te doorworstelen en ontstaan er overstromingen, oorlog, misbruik, trauma, etc...
Het hologram waarin we leven, de matrix zeg maar, is een programma en elk programma kan je hacken..
Anderen hebben het ons voorgedaan..
nu is het aan ons..
Inschrijven verplicht - zie hoger

Workshop 23 oktober- Alkmaar Terug naar overzicht

workshop 'EMOTIES ONTLADEN VIA INTUITIEF TEKENEN EN SCHILDEREN' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland zaterdag 23 oktober - 13.30- 18.00 u

intuitief schilderen
'Bekijk je negatieve emoties anders door er een kunstwerk van te maken'


Voor deze workshop is inschrijven verplicht. dat kan via de site van 'Wakker Bewustzijn'
Op zaterdag 23 oktober geef ik een workshop in Alkmaar (NL) met de titel 'emoties ontladen via intuitief tekenen en schilderen'

"Er is niks mis met emoties.. Ze horen bij het leven..
Het is “energy in motion' en ze zorgen voor een versterkt bewustzijn... tenzij we ze foutief interpreteren met ons brein en ze catalogeren als negatief, slecht..
We geven ze namen als woede, agressie, lust, afschuw en we drukken ze weg.. en weggedrukte, genegeerde emoties zorgen voor verstoringen in ons energiesysteem en maken ons ziek en creëren een realiteit die ermee resoneert.
Tijdens deze workshop gaan we deze “energie in beweging' gebruiken om te creëren. We gaan ze uitdrukken in kleur en vorm ongeacht of je nu tekentalent hebt of niet.. We tekenen niet met ons hoofd.. We doen het vanuit ons hart.
We beginnen met eenvoudige oefeningen en creëren uiteindelijk ieder een kunstwerk dat je mee naar huis neemt en dat een bewijs is dat je zelfs van de vervelendste emotie iets maakt waar je graag naar kijkt en waar je trots op kan zijn..
Alle materialen worden voorzien en je hebt geen tekentalent nodig...
Je dient alleen bereidt te zijn te luisteren naar je gevoel en ook dat leren we aan..
Door de aard van de workshop zijn de plaatsen beperkt... Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 12 november- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'ZIEKTE, EEN VERBINDINGSPROBLEEM' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 12 november - 19.30- 22.00 u

ziekte, een verbindingsprobleem
'wanneer bewustzijn en lichaam het oneens zijn'

Voor deze Lezing is inschrijven verplicht. dat kan via de site van 'Wakker Bewustzijn'
Op vrijdag 12 november geef ik een lezing in Alkmaar (NL) met de titel 'Ziekte, een verbindingsprobleem'

"Ons lichaam is verbonden met ons bewustzijn via een holografische projectie in deze realiteit en ons ware potentieel, ons oorspronkelijk bewustzijn realiseren en uiten via dit lichaam is niet zo eenvoudig.
Als er door interactie met deze werkelijkheid storingen in de communicatie tussen lichaam en bewustzijn ontstaan, ontstaat een symptoom wat wij kennen als ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk.
Als we zoals in de Westerse geneeskunde ons enkel focussen op de reacties van ons fysieke lichaam missen we de kans op zuivering van ons bewustzijn want dat kan enkel door de verstoring tussen bewustzijn en lichaam aan te pakken en de sleutel daarvan vinden we in onze emoties.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 10 december- Alkmaar Terug naar overzicht

Lezing 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Centrum Wakker bewustzijn Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 DE Alkmaar, Nederland vrijdag 10 december - 19.30- 22.00 u

sexualiteit in een holografische werkelijkheid
'wanneer bewustzijn en lichaam het oneens zijn'

Voor deze Lezing is inschrijven verplicht. dat kan via de site van 'Wakker Bewustzijn'
Op vrijdag 10 december geef ik een lezing in Alkmaar (NL) met de titel 'sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'

"Deze realiteit is een illusie.. dat heeft de Quantumfysica ons geleerd en via onderzoek naar zwarte gaten weten we ook dat onze realiteit zich gedraagt als een hologram en dus eigenlijk een illusie is.
Twee quantumdeeltjes en dus ook twee lichamen kunnen elkaar nooit echt aanraken en ook jouw partner is een geprojecteerd bewustzijn in jouw hologram..
Hoe zit het dan met sex?
Waarom doen we het als dit alles toch maar een illusie is?
Waarom is de drang om ons voort te planten en ons lichamelijk te verbinden met een ander zo sterk?
Waarom koken we elke dag illusionair voedsel om een lichaam te voeden dat niet eens helemaal het onze is?
We gaan het niet over de kamasutra of tantra hebben..
Tijdens deze lezing duiken we veel veel dieper en bekijken we hoe sexualiteit en voeding een zegen maar ook een verontrustende bijna onafwendbare afleiding kan zijn.
Inschrijven verplicht - zie hoger