find your way>
find your way>
back
back
12 o' clock

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte werkelijk ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Elk lichamelijk probleem begint met een negatieve emotie die het menselijk energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt door o.a. Verzuring en vervuiling van het lichaam maar door de holografische werking van deze werkelijkheid zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Ziekte, een verbindingsprobleem'
Ons bewustzijn wordt via een projectie in dit hologram geprojecteerd en ons lichaam is als het ware de interface.. Als er wat misloopt met de verbinding tussen jouw bewustzijn en die interface.. dan gaan er lichtjes branden.. net zoals bij een auto.. en die verklikkerlichtjes.. dat zijn ziektes...
waarschuwingssignalen van een dieper liggend probleem... en het heeft geen zin om die lichtjes kapot te slaan zoals de klassieke geneeskunde doet en lekker verder te rijden...
Je dient de motorkap te openen en te kijken naar de onderliggende oorzaak
LEZING 'Praktische Quantumfysica/Quantumfysica voor Dummies'
"Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?
In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
De quantumwereld gedraagt zich heel anders dan onze fysieke wereld. Hoe halen we de vreemde mogelijkheden van de quantumfisca naar onze fysieke realiteit?

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de studie van zwarte gaten in de cosmos hebben wetenschappers geconcludeerd dat onze werkelijkheid zich op z'n minst holografisch gedraagt.. net zoals onze hersenen..
Geen enkel andere theorie kan verklaren hoe we anders zoveel data in ons brein kunnen opslaan.
Een hologram is een illusie, een gesimuleerde realiteit en bestaat niet uit materie maar enkel uit golven... en golven kan je beinvloeden.. ook met je bewustzijn..
Hoe werkt de interactie van ons bewustzijn met dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Via de quantumfysica kunnen we aantonen dat deze holografische illusie ook daadwerkelijk bestaat en dat wij als mens die illusie niet alleen mee creeren maar ook kunnen aanpassen
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'
Door de quantumfysica weten we dat onze werkelijkheid een illusie is en dat materie eigenlijk niet bestaat...
Toch vinden we het heerlijk om dingen aan te raken.. elkaar aan te raken...
We hebben het zelfs nodig...
maar als dit alles slechts een illusie is... waarom vrijen we dan met elkaar en waarom eten we om een lichamelijke illusie in stand te houden?
en hier hangt meteen ook de vraag aan vast waarom we als mens oud worden en sterven
Voor wie eens wat verder wilt kijken dan deze holografische illusie...

LEZING 'Sexualiteit als valstrik'
In de ideale wereld heet het 'de liefde met elkaar bedrijven', in onze werkelijkheid is het meestal iets helemaal anders.
Durven we eerlijk naar onszelf te kijken en ons afvragen waarom je met iemand intiem wilt zijn?
Durf jij te kijken naar het geboortetrauma van doodsangst en afhankelijkheid dat rechtstreeks verbonden is met onze seksualiteit?
Het lijkt erop dat de seksuele bevrijding van de laatste 40 jaar velen onder ons enkel meer lichaamsgericht heeft gemaakt en als een listig vastrik ons heeft weggeleid van de ware taak die wij als mensheid hier hebben, het leggen van verbinding... niet alleen met een ander maar vooral met onszelf...

LEZING 'Verander je Verleden'
Ons verleden lijkt onomstootbaar vast te staan maar als we weten dat wij in een realiteit leven die zich holografisch gedraagt en waarbij tijd slechts een illusionaire interpretatie is van ons beperkt brein dan kunnen we concluderen dat ons verleden kneedbaar is en dat traumatische gebeurtenissen kunnen overschreven worden.
Dat is erg belangrijk want in veel gevallen is het net ons verleden dat ons achtervolgt en ons beperkt in wie we vandaag zijn.
Als we onszelf echt willen veranderen, ligt de sleutel in het verleden en de oplossing in het nu

LEZING 'Communiceren met het Hologram'
De studie van zwarte gaten in ons universum heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat de realiteit waarin wij leven, onze wereld, zich gedraagt als een hologram.
Dat lijkt misschien niet zo belangrijk maar als je weet dat een hologram zoals datgene waar wij in leven reageert op onze emoties dan wordt het plots wel interessant. Dat wil immers zeggen dat wij een realiteit krijgen voorgeschoteld die resoneert met wat wij voelen en dat wij die werkelijkheid via onze emoties dus ook kunnen aanpassen...
De buitenwereld Is een spiegel van onze binnenwereld.
Die kennis verandert niet alleen de kijk op onze wereld maar kan er ook voor zorgen dat we een werkelijkheid creëren die past bij wie we echt zijn.
Hoe dat theoretisch en praktisch precies werkt, wordt uitgelegd in deze lezing

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Negatieve Emoties transformeren via intuitief tekenen en schilderen'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Communiceren met het hologram'
""De realiteit waarin we leven is een holografische illusie maar zoals Einstein destijds als zei.. a very persistent one of een erg halsstarrige. Zo staat de Everest behoorlijk stevig indrukwekkend te wezen en als je er vanaf valt, ben je dood tenzij je eerder al bent doodgevroren...
dus toch geen illusie?
We leggen eerst uit hoe deze realiteit is tot stand gekomen en waarom bepaalde zaken erg moeilijk te veranderen zijn.. al kan het wel maar dsaarvoor heb je flink wat bewustzijn voor nodig en bewustzijn versterk je door je te ontdoen van negatieve emoties en overtuigingen en dat gaan we aanleren tijdens deze workshop aan de hand van oefeningen met beelden, geluiden, oefeningen met partner, door zaken neer te zetten in de materie, door te ruiken en te voelen..
Na deze workshop zal je niet alleen begrijpen waarom bepaalde zaken in jouw leven verschijnen, je zal ook weten wat te doen om vervelende gebeurtenissen in je leven te vermijden.." Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

LEZING 22 MAART 'QUANTUMFYSICA ONTMASKERD' - 'Kloetinge - Locatie: Vereniging 'de Bron" -Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AG Kloetinge, Nederland woensdag 22 maart - 19.30- 22.30 u Meer Info...

LEZING 24 MAART 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' - 'Centrum Wakker bewustzijn' Alkmaar (NL) - Locatie: Westerweg 14, 1815 Alkmaar, Nederland - vrijdag 24 maart - 19.30 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 31 MAART 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' - 'Lier - Locatie: Yogacenter Pure Essence - Kesselstesteenweg 6 - Lier vrijdag 31 maart - 19.30- 22.30 u Meer Info...

LEZING 18 APRIL 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' - Zaal De Klapper, Klapgat 2 in Haacht " - dinsdag 18 april - 19.30 - 22.30 uMeer Info...

lezing 22 maart- Kloetinge (NL) Terug naar overzicht

Lezing 'QUANTUMFYSICA ONTMASKERD' - Dorpshuis “AMICITIA”
locatie: Schimmelpenninckstraat 14 Kloetinge, NL
woensdag 22 maart 19.30- 22.30 u

quantumfysica ontmaskerd
'Hoe kunnen wij de wetenschap van de quantumfysica gebruiken in ons dagelijkse leven'
Op woensdag 22 maart geef ik een lezing in Kloetinge (Nederland) met de titel 'Quantumfysica ontmaskerd'.
“Wie denkt quantumfysica te begrijpen... heeft het niet begrepen”
Het is een gevleugelde uitspraakt van Richard Feynman, één van de bekensdste quantumfysici van de 20ste eeuw en het vertelt dat de wiskunde achter de quantumfysica niet alleen erg moeilijk is maar dat quantumfysica vooral vreemd is omdat het zo goed als aan geen enkele wet van de werkelijkheid zoals wij ze kennen, gehoorzaamt.
Nochtans is onze werkelijkheid op het allerkleinste niveau wel opgebouwd uit quantumdeeltjes en wordt het woord quantum tegenwoordig door zowat elke spirituele goeroe om de haverklap in de mond genomen.
Waar gaat het nu over en bestaat er zoiets als het quantumveld, het quantumbewustzijn en kan je aan quantumhealing doen?
Kan je quantumfysica met spiritualiteit verenigen en zo ja, hoe gebruik je het dan?
Kan je deze werkelijkheid quantumfysich aanpassen en hoe ga je dan om met wereldwijde zaken zoals bv de oorlog in Oekraine of de opwarming van de aarde?
Beweren allerlei spirituele mensen immers niet dat menselijke waarneming de werkelijkheid verandert?
Is het voldoende om er alleen naar te kijken of kan je beter gaan betogen?
Er wordt veel onzin over quantumfysica vertelt waar quantumfysici waarschijnlijk heel hard om moeten lachen maar... er zijn zo van die dingen die wel heel vreemd zijn.. en als Richard Feynman het zelfs niet begreep, is er misschien een andere kijk nodig die niet alleen op wetenschap is gestoeld.

Er is een groot verschil tussen de quantumwereld en de fysieke wereld die wij ervaren.
In de fysieke wereld heeft elke oorzaak een gevolg en loopt tijd steeds vooruit.
De quantumwereld is echter niet deterministisch, bestaat tijd niet en gedraagt materie dat eigenlijk geen materie is zich uitermate vreemd..
In de quantumwereld bestaat alles in een oneindig aantal mogelijkheden.
Kunnen we die mogelijkheden ook benutten?
Hoe kunnen we de mogelijkheden van de quantumwereld naar onze fysieke realiteit halen?

In deze lezing leggen we o.a. uit wat een quantumveld werkelijk is en wat er binnen jezelf dient te veranderen als je daadwerkelijk invloed wil kunnen uitoefenen op jouw wereld.
Reserveren is niet nodig.
meer info op de site van vereniging de Bron

lezing 24 maart- Alkmaar (NL) Terug naar overzicht

Lezing 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' - 'Centrum Wakker bewustzijn' Alkmaar (NL) -
Locatie: Westerweg 14, 1815 Alkmaar, Nederland vrijdag 24 maart - 19.30- 22.30 u

de logica achter ziekte
'Achter elke ziekte, zit een logica. Het lichaam doet niet zomaar iets'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan via Deze link
Op vrijdag 24 maart geef ik een lezing in Aklmaar (NL) met de titel 'De Logica achter ziekte'.
Kostprijs 20 euro
"Niemand wordt graag ziek.
We vinden het tijdverlies, kunnen niet gemist worden op het werk en we wijzen maar al te graag met de vinger naar microben, iemand anders die ziek was of de brute pech van het toeval.
Met de vinger wijzen is iets wat wij als mens maar al te gemakkelijk doen terwijl het nu net altijd om onszelf draait.
Het is een uiting van het conflict tussen persoonlijkheid en bewustzijn.
Het is een teken dat ons bewustzijn niet goed is aangekoppeld aan ons fysieke lichaam.
We hebben een geniaal werkend immuunsysteem en als dat immuunsysteem zijn werk naar behoren doet, worden indringers zoals bacterien tijdig uitgeschakeld.
Wie een zwak immuunsysteem heeft, wordt ziek.
Waarom is dat immuunsysteem bij sommigen zo zwak?
Hoe wordt dat immuunsysteem verstoord?
Elk jaar sterven 9 miljoen mensen aan kanker. Waarom ruimt het immuunssysteem van die mensen die kankercellen niet op?
Is er misschien een andere reden dat er zich een kanker ontwikkelt?
Zou ziekte een emotionele oorzaak kunnen hebben?
Zouden emoties ons immuunsysteem kunnen ondermijnen en indien ja, waarom worden dan zoveel mensen ziek tijdens een griepepidemie?
Krijgen we dan allemaal met dezelfde emotie te maken tijdens zo'n epidemie?
In deze lezing leggen we uit wat de echte oorzaak is van ziekte en hoe de symboliek van de plaats en het soort ziekte ons kan vertellen hoe we die oorzaak kunnen elimineren.
We kijken ook naar veel voorkomende problemen zoals cholesterol, migraine, aambeien, artritis, etc. en we geven eenvoudige en praktische oplossingen.
Ziekte is geen brute pech.
Het is een alarmbel van je lichaam dat er emotioneel wat misloopt."
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 31 maart - Lier Terug naar overzicht

Lezing 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' - 'Pure Essence - Lier - Locatie: Kesselstesteenweg 6, Lier vrijdag 31 maart - 19.30- 22.30 u

de logica achter ziekte
'Achter elke ziekte, zit een logica. Het lichaam doet niet zomaar iets'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 31 maart geef ik een lezing in Lier met de titel 'De logica achter ziekte'.
Kostprijs 20 euro
"Niemand wordt graag ziek.
We vinden het tijdverlies, kunnen niet gemist worden op het werk en we wijzen maar al te graag met de vinger naar microben, iemand anders die ziek was of de brute pech van het toeval.
Met de vinger wijzen is iets wat wij als mens maar al te gemakkelijk doen terwijl het nu net altijd om onszelf draait.
Het is een uiting van het conflict tussen persoonlijkheid en bewustzijn.
Het is een teken dat ons bewustzijn niet goed is aangekoppeld aan ons fysieke lichaam.
We hebben een geniaal werkend immuunsysteem en als dat immuunsysteem zijn werk naar behoren doet, worden indringers zoals bacterien tijdig uitgeschakeld.
Wie een zwak immuunsysteem heeft, wordt ziek. Waarom is dat immuunsysteem bij sommigen zo zwak?
Hoe wordt dat immuunsysteem verstoord?
Elk jaar sterven 9 miljoen mensen aan kanker.
Waarom ruimt het immuunssysteem van die mensen die kankercellen niet op?
Is er misschien een andere reden dat er zich een kanker ontwikkelt?
Zou ziekte een emotionele oorzaak kunnen hebben?
Zouden emoties ons immuunsysteem kunnen ondermijnen en indien ja, waarom worden dan zoveel mensen ziek tijdens een griepepidemie?
Krijgen we dan allemaal met dezelfde emotie te maken tijdens zo'n epidemie?
In deze lezing leggen we uit wat de echte oorzaak is van ziekte en hoe de symboliek van de plaats en het soort ziekte ons kan vertellen hoe we die oorzaak kunnen elimineren.
We kijken ook naar veel voorkomende problemen zoals cholesterol, migraine, aambeien, artritis, etc. en we geven eenvoudige en praktische oplossingen.
Ziekte is geen brute pech.
Het is een alarmbel van je lichaam dat er emotioneel wat misloopt."
Inschrijven verplicht - zie hoger
Je kan deze lezing ook online volgen via zoom. Vermeld dit bij je inschrijving. Er wordt nadien een replay voorzien.

Lezing 18 april- zaal De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht Terug naar overzicht

Lezing 'DE LOGICA ACHTER ZIEKTE' -
Locatie: Zaal de Klapper (Klapgat 2, 3150 Haacht) dinsdag 18 april - 19.30- 22.00 u Kostprijs 20 euro

ziekte
'Achter elke ziekte, zit een logica. Het lichaam doet niet zomaar iets'
Inschrijven via deze link
Op dinsdag 18 april geef ik een lezing in Haacht met de titel 'De logica achter Ziekte'.
Niemand wordt graag ziek.
We vinden het tijdverlies, kunnen niet gemist worden op het werk en we wijzen maar al te graag met de vinger naar microben, iemand anders die ziek was of de brute pech van het toeval.
Met de vinger wijzen is iets wat wij als mens maar al te gemakkelijk doen terwijl het nu net altijd om onszelf draait.
Het is een uiting van het conflict tussen persoonlijkheid en bewustzijn.
Het is een teken dat ons bewustzijn niet goed is aangekoppeld aan ons fysieke lichaam.
We hebben een geniaal werkend immuunsysteem en als dat immuunsysteem zijn werk naar behoren doet, worden indringers zoals bacterien tijdig uitgeschakeld.
Wie een zwak immuunsysteem heeft, wordt ziek.
Waarom is dat immuunsysteem bij sommigen zo zwak?
Hoe wordt dat immuunsysteem verstoord?
Elk jaar sterven 9 miljoen mensen aan kanker.
Waarom ruimt het immuunssysteem van die mensen die kankercellen niet op?
Is er misschien een andere reden dat er zich een kanker ontwikkelt?
Waarom krijgen walvissen geen kanker?
Met zoveel cellen en eventuele deelfoutjes zou een walvis statistisch wel moeten overlijden aan kanker.
In deze lezing leggen we uit wat de echte oorzaak is van ziekte en hoe de symboliek van de plaats en het soort ziekte ons kan vertellen hoe we die oorzaak kunnen elimineren.
We kijken ook naar veel voorkomende problemen zoals cholesterol, migraine, aambeien, artritis, etc. en we geven eenvoudige en praktische oplossingen.
Ziekte is geen brute pech.
Het is een alarmbel van je lichaam dat er emotioneel wat misloopt."

Inschrijven aan te raden - zie hoger