find your way>
find your way>
back
back
12 o' clock

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'De logica achter Ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte werkelijk ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Elk lichamelijk probleem begint met een negatieve emotie die het menselijk energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt door o.a. Verzuring en vervuiling van het lichaam maar door de holografische werking van deze werkelijkheid zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld
Ons bewustzijn wordt immers via een projectie in dit hologram geprojecteerd en koppelt zich aan ons lichaam.
Dat lichaam is het product van onze ouders en voorouders en vormt grotendeels onze persoonlijkheid. Als er wat misloopt met de verbinding tussen jouw bewustzijn en die persoonlijkheid.. ontstaat er een negatieve emotie.. en die emotie kan op lange termijn ziekte veroorzaken. Ons lichaam is als het ware een interface waarmee ons bewustzijn deze realiteit ervaart en een slechte koppeling tussen beide laat net zoals bij een auto.. waarschuwingslampjes branden... en die verklikkerlichtjes.. dat zijn ziektes...
waarschuwingssignalen van een dieper liggend probleem... en het heeft geen zin om die lichtjes kapot te slaan zoals de klassieke geneeskunde doet en lekker verder te rijden...
Je dient de motorkap te openen en te kijken naar de onderliggende oorzaak

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Praktische Quantumfysica/Quantumfysica voor Dummies'
"Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?
In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
De quantumwereld gedraagt zich heel anders dan onze fysieke wereld. Hoe halen we de vreemde mogelijkheden van de quantumfisca naar onze fysieke realiteit?

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de studie van zwarte gaten in de cosmos hebben wetenschappers geconcludeerd dat onze werkelijkheid zich op z'n minst holografisch gedraagt.. net zoals onze hersenen..
Geen enkel andere theorie kan verklaren hoe we anders zoveel data in ons brein kunnen opslaan.
Een hologram is een illusie, een gesimuleerde realiteit en bestaat niet uit materie maar enkel uit golven... en golven kan je beinvloeden.. ook met je bewustzijn..
Hoe werkt de interactie van ons bewustzijn met dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Via de quantumfysica kunnen we aantonen dat deze holografische illusie ook daadwerkelijk bestaat en dat wij als mens die illusie niet alleen mee creeren maar ook kunnen aanpassen
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...

LEZING 'Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'
Door de quantumfysica weten we dat onze werkelijkheid een illusie is en dat materie eigenlijk niet bestaat...
Toch vinden we het heerlijk om dingen aan te raken.. elkaar aan te raken...
We hebben het zelfs nodig...
maar als dit alles slechts een illusie is... waarom vrijen we dan met elkaar en waarom eten we om een lichamelijke illusie in stand te houden?
en hier hangt meteen ook de vraag aan vast waarom we als mens oud worden en sterven
Voor wie eens wat verder wilt kijken dan deze holografische illusie...

LEZING 'Sexualiteit als valstrik'
In de ideale wereld heet het 'de liefde met elkaar bedrijven', in onze werkelijkheid is het meestal iets helemaal anders.
Durven we eerlijk naar onszelf te kijken en ons afvragen waarom je met iemand intiem wilt zijn?
Durf jij te kijken naar het geboortetrauma van doodsangst en afhankelijkheid dat rechtstreeks verbonden is met onze seksualiteit?
Het lijkt erop dat de seksuele bevrijding van de laatste 40 jaar velen onder ons enkel meer lichaamsgericht heeft gemaakt en als een listig vastrik ons heeft weggeleid van de ware taak die wij als mensheid hier hebben, het leggen van verbinding... niet alleen met een ander maar vooral met onszelf...

LEZING 'Verander je Verleden'
Ons verleden lijkt onomstootbaar vast te staan maar als we weten dat wij in een realiteit leven die zich holografisch gedraagt en waarbij tijd slechts een illusionaire interpretatie is van ons beperkt brein dan kunnen we concluderen dat ons verleden kneedbaar is en dat traumatische gebeurtenissen kunnen overschreven worden.
Dat is erg belangrijk want in veel gevallen is het net ons verleden dat ons achtervolgt en ons beperkt in wie we vandaag zijn.
Als we onszelf echt willen veranderen, ligt de sleutel in het verleden en de oplossing in het nu

LEZING 'Communiceren met het Hologram'
De studie van zwarte gaten in ons universum heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat de realiteit waarin wij leven, onze wereld, zich gedraagt als een hologram.
Dat lijkt misschien niet zo belangrijk maar als je weet dat een hologram zoals datgene waar wij in leven reageert op onze emoties dan wordt het plots wel interessant. Dat wil immers zeggen dat wij een realiteit krijgen voorgeschoteld die resoneert met wat wij voelen en dat wij die werkelijkheid via onze emoties dus ook kunnen aanpassen...
De buitenwereld Is een spiegel van onze binnenwereld.
Die kennis verandert niet alleen de kijk op onze wereld maar kan er ook voor zorgen dat we een werkelijkheid creëren die past bij wie we echt zijn.
Hoe dat theoretisch en praktisch precies werkt, wordt uitgelegd in deze lezing

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Negatieve Emoties transformeren via intuitief tekenen en schilderen'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Onze werkelijkheid doorgelicht'
Je wordt geboren, je leeft en je gaat dood..
en als je een beetje geluk hebt, duurt de periode tussen geboren worden en sterven behoorlijk lang en doe je dat in een gezonde toestand...
al heb je daar natuurlijk niks over te vertellen en is het allemaal afhankelijk van je genen en heel veel geluk...
Dat wordt gezegd maar het is niet zo.. toeval en geluk bestaan niet op de manier die we kennen en niets gebeurt zomaar..
Begrijpen hoe deze werkelijkheid werkt is belangrijk om te doorgronden waarom bepaalde zaken steeds in jouw leven verschijnen of dat net niet doen.
Waarom heb jij een zwakke gezondheid, waarom heb jij altijd pech en waarom gebeurt er in jouw leven wat er gebeurt?
Om dit alles te begrijpen, beginnen we bij het allerkleinste, de kwantumfysica en gaan we naar het allergrootste, de kosmos of het hologram waar wij in leven om met die kennis terug te belanden bij onszelf, de sleutel tot en van onze realiteit.

Na een theoretisch gedeelte waarin ik uitleg wat kwantumfysica nu precies is en welke foute interpretaties uit die wetenschap veelvuldig in de spiritualiteit worden gebruikt, kijken we naar de holografische aard van deze werkelijkheid en die kennis is cruciaal om te begrijpen waarom jouw leven is zoals het is.
Na de lunch gaan we praktisch aan de slag met oefeningen om te leren hoe zaken waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn, toch niet de gewenste gevolgen hebben.
Wat is jouw intentie?
Vanuit welke verwachting handel jij?
Neem jij het leven te aux serieux? Een valsrik waar de spirituele wereld nogal dikwlijs intrapt.
We doen oefeningen alleen en met partner en we kijken diep in de spiegel van onszelf.
En wie diep in de spiegel durft te kijken, wordt er alleen maar mooier van!
Ik geef in deze workshop veel praktische voorbeelden en ook jouw problemen kunnen aangeaakrt worden.

WORKSHOP 'Communiceren met het hologram'
""De realiteit waarin we leven is een holografische illusie maar zoals Einstein destijds als zei.. a very persistent one of een erg halsstarrige. Zo staat de Everest behoorlijk stevig indrukwekkend te wezen en als je er vanaf valt, ben je dood tenzij je eerder al bent doodgevroren...
dus toch geen illusie?
We leggen eerst uit hoe deze realiteit is tot stand gekomen en waarom bepaalde zaken erg moeilijk te veranderen zijn.. al kan het wel maar daarvoor heb je flink wat bewustzijn voor nodig en bewustzijn versterk je door je te ontdoen van negatieve emoties en overtuigingen en dat gaan we aanleren tijdens deze workshop aan de hand van oefeningen met beelden, geluiden, oefeningen met partner, door zaken neer te zetten in de materie, door te ruiken en te voelen..
Na deze workshop zal je niet alleen begrijpen waarom bepaalde zaken in jouw leven verschijnen, je zal ook weten wat te doen om vervelende gebeurtenissen in je leven te vermijden.."

Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

LEZING REEKS 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT' 'PRAKTISCHE KWANTUMFYSICA - KWANTUMFYSICA IN DE PRAKTIJK'
donderdag 25 JULI - 19.30 - 22.00 u
Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle NL)
begin om 19.30 u tot 22.30 u
Meer Info...

LEZING REEKS 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT' 'ONZE HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID - ONZE SPIEGELENDE WERKELIJKHEID'
donderdag 22 AUGUSTUS - 19.30 - 22.00 u
Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle NL)
begin om 19.30 u tot 22.30 uMeer Info...

LEZING REEKS 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT' 'SEXUALITEIT ALS VALSTRIK - SEXUALITEIT ONTMASKERD'
donderdag 19 SEPTEMBER - 19.30 - 22.00 u
Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle NL)
begin om 19.30 u tot 22.30 uMeer Info...

lezing 25 juli WijheTerug naar overzicht

Lezing 'Praktische kwantumfysica - Kwantumfysica in de praktijk' - donderdag 25 juli - 19.30- 22.00 u - Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle) Inloop vanaf 19.00 u

de logica achter ziekte
'Er is een groot verschil tussen de kwantumwereld en onze fysieke realiteit'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
of via Marielle Doornberg praktijk.enjoil@gmail.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 25 juli derde deel van een vijfdelige lezingreeks 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT" in samenwerking mer Marielle Doornberg - Derde deel met de titel 'Praktische kwantumfysica (Erik) - Kwantumfysica in de praktijk (Marielle).
Kostprijs 45 euro voor 1 lezing, de volledige lezingreeks betaal je 200 euro
De lezingen kunnen apart of als reeks gevolgd worden

"“Je hebt het pas door als je het begrijpt”
We worden als mens steeds bewuster en we voelen steeds meer dat er allerlei zaken niet kloppen in onze wereld. maar wat klopt er dan niet en wat wel? Waar dienen we als bewuste mens heen te groeien?
Mag je niet meer naar de klassiek geschoolde dokter?
Moeten we allemaal offgrid gaan leven, onafhankelijk van de maatschappij?
Gaan we binnenkort allemaal boodschappen doen vanop onze luie zetel door het kwantum fysich te visualiseren en in onze werkelijkheid te doen verschijnen?
En waarom zijn we eigenlijk hier?
Wat is het doel van ons leven en hoe ga je om met het feit dat onze werkelijkheid blijkbaar een holografische illusie is?
Hoe ga je dan met gezondheid om?

'Je hebt het pas door als je het begrijpt' is een lezingreeks die wetenschap met spiritualiteit laat samenvloeien tot een algeheel begrijpen en doorgronden van onze werkelijkheid.
Erik Tanghe is een absoluut voorstander van logisch denken en vanuit onderzoek in de medische wetenschap (virologie), quantumfysica en de holografische aard van deze werkelijkheid verklaart hij op logische en voor iedereen begrijpbare manier hoe deze werkelijkheid werkt en hoe je ze tot op een bepaalde hoogte ook naar je hand kan zetten.
Marielle Doornberg is o.a. gefascineerd door essentiele olien, bioresonantie om op die manier op een praktische manier het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken.
Ze kijkt ook verder dan de symptomen en gaat net als Erik op zoek naar de emotionele en de symbolische oorzaak van elke ziekte of ongemak.
Ze is bovendien ook gefascineerd door o.a. de metaverse, een virtuele realiteit die een beetje lijkt op de wereld waar wij in leven..
De lezingen zijn zo opgebouwd dat er ruim tijd is voor vragen zodat ook het publiek een mondje kan meepraten en ieders waarheid aan bod komt."

In de 3de lezing hebben we het over de allerkleinste deeltjes waaruit onze realiteit is opgebouwd.. de kwantumfysica...
Je hoort het woord kwantum tegenwoordig overal.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt in de spirituele wereld maar vaak is de overeenkomst met de wetenschap ver zoek.
Het is belangrijk om te kijken in hoeverre we de wetenschap van de kwantumfysica kunnen doortrekken naar onze fysieke realiteit.
De kwantumwereld is heel interessant maar het is ene heel andere wereld met heel andere wetten dan onze dagdagelijkse werkelijkheid van fysieke materie.
Kwantumfysica is zo'n woord waardoor we ons heel gauw dom voelen.. iets onbegrijpelijks dat alleen voorbestemd is voor briljante geesten met meer wiskundige symbolen dan letters uit het alfabet in hun woordenschat.
Ironisch genoeg begrijpen zelfs die wetenschappers kwantumfysica niet echt.
Ze beheersen de wiskunde achter de fenomenen van de allerkleinste deeltjes van onze werkelijkheid wel maar tot op de dag van vandaag begrijpt niemand waarom deze deeltjes zich zo gedragen..
Die allerkleinste onderdelen van de ons omringende materie hebben trouwens geen vaste vorm en het zijn dus ook geen deeltjes. Het zijn stukjes (quanta) informatie en de vorm die deze informatie aanneemt, hangt af van de waarnemer.. en dat zijn wij...
Kunnen we dus echt onze realiteit veranderen door interactie met ons bewustzijn?
Tijd dus om even kort en krachtig samen te vatten wat er nu zo interessant is aan de quantumfysica in ons dagelijkse leven.
Inschrijven verplicht - zie hoger

lezing 22 augustus WijheTerug naar overzicht

Lezing 'Onze holografische Werkelijkheid - Onze spiegelende werkelijkheid' - donderdag 22 augustus - 19.30- 22.00 u - Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle) Inloop vanaf 19.00 u

de logica achter ziekte
'De wereld waarin we leven resoneert met onze binnenwereld'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
of via Marielle Doornberg praktijk.enjoil@gmail.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 25 juli vierde deel van een vijfdelige lezingreeks 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT" in samenwerking mer Marielle Doornberg - Vierde deel met de titel 'Onze holografische werkelijkheid (Erik) - Onze spiegelende werkelijkheid (Marielle).
Kostprijs 45 euro voor 1 lezing, de volledige lezingreeks betaal je 200 euro
De lezingen kunnen apart of als reeks gevolgd worden

"“Je hebt het pas door als je het begrijpt”
We worden als mens steeds bewuster en we voelen steeds meer dat er allerlei zaken niet kloppen in onze wereld. maar wat klopt er dan niet en wat wel? Waar dienen we als bewuste mens heen te groeien?
Mag je niet meer naar de klassiek geschoolde dokter?
Moeten we allemaal offgrid gaan leven, onafhankelijk van de maatschappij?
Gaan we binnenkort allemaal boodschappen doen vanop onze luie zetel door het kwantum fysich te visualiseren en in onze werkelijkheid te doen verschijnen?
En waarom zijn we eigenlijk hier?
Wat is het doel van ons leven en hoe ga je om met het feit dat onze werkelijkheid blijkbaar een holografische illusie is?
Hoe ga je dan met gezondheid om?

'Je hebt het pas door als je het begrijpt' is een lezingreeks die wetenschap met spiritualiteit laat samenvloeien tot een algeheel begrijpen en doorgronden van onze werkelijkheid.
Erik Tanghe is een absoluut voorstander van logisch denken en vanuit onderzoek in de medische wetenschap (virologie), quantumfysica en de holografische aard van deze werkelijkheid verklaart hij op logische en voor iedereen begrijpbare manier hoe deze werkelijkheid werkt en hoe je ze tot op een bepaalde hoogte ook naar je hand kan zetten.
Marielle Doornberg is o.a. gefascineerd door essentiele olien, bioresonantie om op die manier op een praktische manier het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken.
Ze kijkt ook verder dan de symptomen en gaat net als Erik op zoek naar de emotionele en de symbolische oorzaak van elke ziekte of ongemak.
Ze is bovendien ook gefascineerd door o.a. de metaverse, een virtuele realiteit die een beetje lijkt op de wereld waar wij in leven..
De lezingen zijn zo opgebouwd dat er ruim tijd is voor vragen zodat ook het publiek een mondje kan meepraten en ieders waarheid aan bod komt."

In de 4de lezing hebben we hoe deze werkelijkheid waarin wij leven, is opgebouwd...
De studie van zwarte gaten in ons universum heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat de realiteit waarin wij leven, onze wereld, zich gedraagt als een hologram.
Dat lijkt misschien niet zo belangrijk maar als je weet dat een hologram zoals datgene waar wij in leven reageert op onze emoties dan wordt het plots wel interessant. Dat wil immers zeggen dat wij een realiteit krijgen voorgeschoteld die resoneert met wat wij voelen en dat wij die werkelijkheid via onze emoties dus ook kunnen aanpassen...
De buitenwereld Is een spiegel van onze binnenwereld.
Die kennis verandert niet alleen de kijk op onze wereld maar kan er ook voor zorgen dat we een werkelijkheid creëren die past bij wie we echt zijn.
Hoe dat theoretisch en praktisch precies werkt, wordt uitgelegd in deze lezing
Inschrijven verplicht - zie hoger

lezing 19 september WijheTerug naar overzicht

Lezing 'Sexualiteit als Valstrik - Sexualiteit ontmaskerd' - donderdag 19 september - 19.30- 22.00 u - Locatie: ‘t Languus, Langstraat 29, 8131 BA Wijhe (bij Zwolle) Inloop vanaf 19.00 u

Sexualiteit als valstrik
'Sexualiteit kan een vloek en een zegen zijn'

Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
of via Marielle Doornberg praktijk.enjoil@gmail.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 19 september vijfde en laatste deel van een vijfdelige lezingreeks 'JE HEBT HET PAS DOOR ALS JE HET BEGRIJPT" in samenwerking mer Marielle Doornberg - Vijfde deel met de titel 'sexualiteit als valstrik (Erik) - sexualiteit ontmaskerd (Marielle).
Kostprijs 45 euro voor 1 lezing, de volledige lezingreeks betaal je 200 euro
De lezingen kunnen apart of als reeks gevolgd worden

"“Je hebt het pas door als je het begrijpt”
We worden als mens steeds bewuster en we voelen steeds meer dat er allerlei zaken niet kloppen in onze wereld. maar wat klopt er dan niet en wat wel? Waar dienen we als bewuste mens heen te groeien?
Mag je niet meer naar de klassiek geschoolde dokter?
Moeten we allemaal offgrid gaan leven, onafhankelijk van de maatschappij?
Gaan we binnenkort allemaal boodschappen doen vanop onze luie zetel door het kwantum fysich te visualiseren en in onze werkelijkheid te doen verschijnen?
En waarom zijn we eigenlijk hier?
Wat is het doel van ons leven en hoe ga je om met het feit dat onze werkelijkheid blijkbaar een holografische illusie is?
Hoe ga je dan met gezondheid om?

'Je hebt het pas door als je het begrijpt' is een lezingreeks die wetenschap met spiritualiteit laat samenvloeien tot een algeheel begrijpen en doorgronden van onze werkelijkheid.
Erik Tanghe is een absoluut voorstander van logisch denken en vanuit onderzoek in de medische wetenschap (virologie), quantumfysica en de holografische aard van deze werkelijkheid verklaart hij op logische en voor iedereen begrijpbare manier hoe deze werkelijkheid werkt en hoe je ze tot op een bepaalde hoogte ook naar je hand kan zetten.
Marielle Doornberg is o.a. gefascineerd door essentiele olien, bioresonantie om op die manier op een praktische manier het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan te spreken.
Ze kijkt ook verder dan de symptomen en gaat net als Erik op zoek naar de emotionele en de symbolische oorzaak van elke ziekte of ongemak.
Ze is bovendien ook gefascineerd door o.a. de metaverse, een virtuele realiteit die een beetje lijkt op de wereld waar wij in leven..
De lezingen zijn zo opgebouwd dat er ruim tijd is voor vragen zodat ook het publiek een mondje kan meepraten en ieders waarheid aan bod komt."

In de de lezing hebben we over onze grootste creatiekracht op fysiek vlak, de seksualiteit...
In de ideale wereld heet het 'de liefde met elkaar bedrijven', in onze werkelijkheid is het meestal iets helemaal anders.
Durven we eerlijk naar onszelf te kijken en ons afvragen waarom je met iemand intiem wilt zijn?
Onze generatie is seksueel bevrijd en we kennen nauwelijks nog taboes maar is die bevrijding wel positief?
Het lijkt erop dat de seksuele bevrijding van de laatste 40 jaar velen onder ons enkel meer lichaamsgericht heeft gemaakt en als een listig vastrik ons heeft weggeleid van de ware taak die wij als mensheid hier hebben, het leggen van verbinding... niet alleen met een ander maar vooral met onszelf...

Durf jij te kijken naar het geboortetrauma van doodsangst en afhankelijkheid dat rechtstreeks verbonden is met onze seksualiteit?
Durf jij jezelf af te vragen waarom dirty talk voor velen zo opwindend is en waarom dominantie en onderdukking veelvuldig opduikt in de seksuele beleving?
Die spiegel is minder vrijgevochten dan we denken.
Seksualiteit confronteert ons met het grootste en diepste trauma uit ons leven en de seksuele bevrijding van de laatste 40 jaar heeft daar niks aan veranderd.. integendeel want op een listige manier is de mens door seksuele openheid vergeten waar het echt om gaat.
Nee, het gaat niet om voortplanting en ook niet over lust..
Inschrijven verplicht - zie hoger