find your way>
find your way>
back
back
12 o' clock

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Door het feit dat ik 15 jaar geleden ontdekte dat ik in staat was het menselijk energieveld waar te nemen,  begon ik verbanden te zien tussen bepaalde verstoringen in het menselijk energieveld en het verschijnen van bepaalde ziektes.
Het maakte me duidelijk dat elk probleem begint met een negatieve emotie die het energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt maar quantumfysisch zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort  en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'Quantumfysica, karma en onze gesimuleerde werkelijkheid'
In deze lezing leg ik enkele belangrijke wetten van de quantumfysica uit en hoe we die kunnen toepassen in ons leven..
Klopt het inderdaad wel dat ons bewustzijn realiteit creëert en als dat zo is, bestaat karma dan nog wel? Is het geloof in karma niet een fatalistische manier om niet echt bij onszelf te komen..
Via de quantumfysica vinden we ook tal van aanwijzingen dat de wereld waarin we leven niet meer is dan een gesimuleerde werkelijkheid die een spiegel is van de emoties die in ons leven..
We bekijken ook in hoeverre we deze werkelijkheid kunnen veranderen en of fatalisme wel op z'n plaats is.

LEZING 'Ziekte, een verbindingsprobleem'
Ons bewustzijn wordt via een projectie in dit hologram geprojecteerd en ons lichaam is als het ware de interface.. Als er wat misloopt met de verbinding tussen jouw bewustzijn en die interface.. dan gaan er lichtjes branden.. net zoals bij een auto.. en die verklikkerlichtjes.. dat zijn ziektes...
waarschuwingssignalen van een dieper liggend probleem... en het heeft geen zin om die lichtjes kapot te slaan zoals de klassieke geneeskunde doet en lekker verder te rijden...

LEZING 'Praktische Quantumfysica'
"Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?
In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
Nadien kijken we welke paralellen er te vinden zijn in de spirituele wereld en ons bewustzijn en bekijken we in hoe verre het mogelijk is dat wij als menselijk bewustzijn quantumfysisch onze realiteit kunnen wijzigen.

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de studie van zwarte gaten in de cosmos hebben wetenschappers geconcludeerd dat onze werkelijkheid zich op z'n minst holografisch gedraagt.. net zoals onze hersenen..
Geen enkel andere theorie kan verklaren hoe we anders zoveel data in ons brein kunnen opslaan.
Een hologram is een illusie, een gesimuleerde realiteit en bestaat niet uit materie maar enkel uit golven... en golven kan je beinvloeden.. ook met je bewustzijn..
Hoe werkt de interactie van ons bewustzijn met dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Via de quantumfysica kunnen we aantonen dat deze holografische illusie ook daadwerkelijk bestaat en dat wij als mens die illusie niet alleen mee creeren maar ook kunnen aanpassen
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...
Voorkennis is niet nodig al is het handig de lezing over 'praktische quantumfysica' te volgen om vlugger het hologram idee te vatten

LEZING 'Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'
Door de quantumfysica weten we dat onze werkelijkheid een illusie is en dat materie eigenlijk niet bestaat...
Toch vinden we het heerlijk om dingen aan te raken.. elkaar aan te raken...
We hebben het zelfs nodig...
maar als dit alles slechts een illusie is... waarom vrijen we dan met elkaar en waarom eten we om een lichamelijke illusie in stand te houden?
en hier hangt meteen ook de vraag aan vast waarom we als mens oud worden en sterven
Voor wie eens wat verder wilt kijken dan deze holografische illusie...

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Negatieve Emoties transformeren via intuitief tekenen en schilderen'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam. Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

Lezing 21 JANUARI 2022 'PRAKTISCHE QUANTUMFYSICA' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 21 januari - 19.30- 22.00 u
Meer Info...

CURSUS 26 JANUARI 'VAN ZIEKTE NAAR VERBINDING - DEEL 2 - Hoe behoudt je tijdens een ziekte als kanker de verbinding met je bewustzijn' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - woensdag 26 januari - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

CURSUS 2 FEBRUARI 'VAN ZIEKTE NAAR VERBINDING - DEEL 3 - De holografische Illusie' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - woensdag 2 februari - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 5 FEBRUARI 2022 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Trefpunt Heide-Kalmthout) - Locatie: Trefpunt, Statielei 9, 2920 Kalmthout zaterdag 5 februari 2022 - 19.00- 21.30 u Meer Info...

CURSUS 9 FEBRUARI 'VAN ZIEKTE NAAR VERBINDING - DEEL 4 - Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - woensdag 9 februari - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

Lezing 11 FEBRUARI 2022 'VOORBIJ DE HOLOGRAFISCHE ILLUSIE' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 11 februari - 19.30- 22.00 u Meer Info...

CURSUS 16 FEBRUARI 'VAN ZIEKTE NAAR VERBINDING - DEEL 5 - Oefenavond informatieuitwisseling met het hologram' - "Ontmoetingscentrum CM" Moerkerkse Steenweg 118 - 8310 Brugge – Sint Kruis - woensdag 16 februari - 20.00 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 24 FEBRUARI 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 24 februari - 19.30 - 22.00 u Meer Info...

Lezing 11 MAART 2022 'ZIEKTE, EEN VERBINDINGSPROBLEEM' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 11 maart - 19.30- 22.00 u Meer Info...

LEZING 17 MAART 'KANKER IN THEORIE EN PRAKTIJK' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 17 maart - 19.30 - 22.00 u Meer Info...

Lezing 8 APRIL 2022 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 8 april - 19.30- 22.00 u Meer Info...

Lezing 21 januari- Velm (St Truiden) Terug naar overzicht

Lezing 'PRAKTISCHE QUANTUMFYSICA' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 21 januari - 19.30- 22.00 u Kostprijs 17 euro

quantumfysica
'Quantumfysisch bestaat tijd niet en alles hangt af van de waarnemer'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 21 januari geef ik een lezing in St -Truiden met de titel 'Praktische Quantumfysica'.
Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?

In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
Nadien kijken we welke paralellen er te vinden zijn in de spirituele wereld en ons bewustzijn en bekijken we in hoe verre het mogelijk is dat wij als menselijk bewustzijn quantumfysisch onze realiteit kunnen wijzigen.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 5 februari 2022 - Heide - Kalmthout Terug naar overzicht

Lezing 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Trefpunt - Heide - Locatie: Statielei 9, 2920 Kalmthout (vlakbij station Heide) zaterdag 5 februari 2022 - 19.30- 22.00 u

quantumfysica
'Het leven lijkt wel te draaien om sex en voeding'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op zaterdag 5 februari geef ik een lezing in Kalmthout met de titel 'sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'.
Kostprijs 15 euro "Deze realiteit is een illusie.. dat heeft de Quantumfysica ons geleerd en via onderzoek naar zwarte gaten weten we ook dat onze realiteit zich gedraagt als een hologram en dus eigenlijk een illusie is.
Twee quantumdeeltjes en dus ook twee lichamen kunnen elkaar nooit echt aanraken en ook jouw partner is een geprojecteerd bewustzijn in jouw hologram..
Hoe zit het dan met sex?
Waarom doen we het als dit alles toch maar een illusie is?
Waarom is de drang om ons voort te planten en ons lichamelijk te verbinden met een ander zo sterk?
Waarom koken we elke dag illusionair voedsel om een lichaam te voeden dat niet eens helemaal het onze is?
We gaan het niet over de kamasutra of tantra hebben..
Tijdens deze lezing duiken we veel veel dieper en bekijken we hoe sexualiteit en voeding een zegen maar ook een verontrustende bijna onafwendbare afleiding kan zijn.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 11 februari- Velm (St Truiden) Terug naar overzicht

Lezing 'VOORBIJ DE HOLOGRAFISCHE ILLUSIE' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 11 februari - 19.30- 22.00 u Kostprijs 17 euro

quantumfysica
'Quantumfysisch bestaat tijd niet en alles hangt af van de waarnemer'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 11 februari geef ik een lezing in St -Truiden met de titel 'Voorbij de Holografische Illusie'.
We leven in een hologram.
Er zijn te veel wetenschappelijke bewijzen om anders te geloven en dat is goed nieuws want in een hologram zoals hetgene waar wij in leven, kan alles of toch bijna alles..
Wat kan er dan en hoe beinvloeden wij dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Waarom hebben we niet allemaal veel geld en waarom dienen we telkens die vervelende winter te doorworstelen en ontstaan er overstromingen, oorlog, misbruik, trauma, etc...
Het hologram waarin we leven, de matrix zeg maar, is een programma en elk programma kan je hacken..
Anderen hebben het ons voorgedaan.. nu is het aan ons..

Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 24 februari- Wiekevorst Terug naar overzicht

Lezing 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 24 februari - 19.30 - 22.00 u Kostprijs 17 euro

hologram
'Het leven lijkt wel te draaien om sex en voeding'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 24 februari geef ik een lezing in Wiekevorst met de titel 'sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'.
"Deze realiteit is een illusie.. dat heeft de Quantumfysica ons geleerd en via onderzoek naar zwarte gaten weten we ook dat onze realiteit zich gedraagt als een hologram en dus eigenlijk een illusie is.
Twee quantumdeeltjes en dus ook twee lichamen kunnen elkaar nooit echt aanraken en ook jouw partner is een geprojecteerd bewustzijn in jouw hologram..
Hoe zit het dan met sex?
Waarom doen we het als dit alles toch maar een illusie is?
Waarom is de drang om ons voort te planten en ons lichamelijk te verbinden met een ander zo sterk?
Waarom koken we elke dag illusionair voedsel om een lichaam te voeden dat niet eens helemaal het onze is?
We gaan het niet over de kamasutra of tantra hebben..
Tijdens deze lezing duiken we veel veel dieper en bekijken we hoe sexualiteit en voeding een zegen maar ook een verontrustende bijna onafwendbare afleiding kan zijn.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 11 maart- Velm (St Truiden) Terug naar overzicht

Lezing 'ZIEKTE, EEN VERBINDINGSPROBLEEM' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 11 maart - 19.30- 22.00 u Kostprijs 17 euro

quantumfysica
'Het bestrijden van symptomen helpt ons niet vooruit.. integendeel'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 11 maart geef ik een lezing in St -Truiden met de titel 'Ziekte, een Verbindingsprobleem'.
Ons lichaam is verbonden met ons bewustzijn via een holografische projectie in deze realiteit en ons ware potentieel, ons oorspronkelijk bewustzijn realiseren en uiten via dit lichaam is niet zo eenvoudig.
Als er door interactie met deze werkelijkheid storingen in de communicatie tussen lichaam en bewustzijn ontstaan, ontstaat een symptoom wat wij kennen als ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk.
Als we zoals in de Westerse geneeskunde ons enkel focussen op de reacties van ons fysieke lichaam missen we de kans op zuivering van ons bewustzijn want dat kan enkel door de verstoring tussen bewustzijn en lichaam aan te pakken en de sleutel daarvan vinden we in onze emoties.

Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 11 maart- Wiekevorst Terug naar overzicht

Lezing 'KANKER IN THEORIE EN PRAKTIJK' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 17 maart - 19.30 - 22.00 u Kostprijs 17 euro

kanker theorie en praktijk
'Theorie is mooi maar hoe pakt je het in praktijk aan'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 17 maart geef ik een lezing in Wiekevorst met de titel 'Kanker in theorie en praktijk'.
Er sterven nog steeds 9 miljoen mensen per jaar aan de gevolgen van kanker en onze wereld mag dan de dag van vandaag wel gevuld zijn van het coronaverhaal, kanker is wel degelijk de ziekte van de eeuw en het wordt hoog tijd dat de mens begrijpt waarom dat zo is..
Kanker is het laatste redmiddel van het lichaam om een extreme onbalans van het lichaam te herstellen wat te maken heeft met onze gewoonte om symptomen van allerlei ziektes te onderdrukken met medicijnen.
Eerst legt Erik Tanghe uit hoe kanker ontstaat vanuit een niet doorleefde emotie die ons lichaam dermate verstoort dat extreme verzuring en vervuiling het lichaam geen andere optie meer geeft dan het ontwikkelen van kanker.
Zulke theorieen zijn natuurlijk makkelijk te verkondigen maar wat doe je als je dan daadwerkelijk kanker krijgt?
Jarka Doeswijk kreeg 3 jaar geleden de diagnose borstkanker en dat kwam als een mokerslag en een ultieme wakeup call.
Zij vertelt hoe je op zo'n moment de verbinding behoudt met je bewustzijn en je blijvend laat leiden door je hart
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 8 april- Velm (St Truiden) Terug naar overzicht

Lezing 'SEXUALITEIT EN VOEDING IN EEN HOLOGRAFISCHE WERKELIJKHEID' - 'Centrum ‘Vleugelhoorn’
Locatie: Velmerlaan 119 3806 Velm (Sint-Truiden) vrijdag 8 april - 19.30- 22.00 u Kostprijs 17 euro

quantumfysica
'Sexualiteit en voeding spelen een belangrijke rol in ons leven en dat is geen toeval'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 8 april geef ik een lezing in St -Truiden met de titel 'sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'.
"Deze realiteit is een illusie.. dat heeft de Quantumfysica ons geleerd en via onderzoek naar zwarte gaten weten we ook dat onze realiteit zich gedraagt als een hologram en dus eigenlijk een illusie is.
Twee quantumdeeltjes en dus ook twee lichamen kunnen elkaar nooit echt aanraken en ook jouw partner is een geprojecteerd bewustzijn in jouw hologram..
Hoe zit het dan met sex?
Waarom doen we het als dit alles toch maar een illusie is?
Waarom is de drang om ons voort te planten en ons lichamelijk te verbinden met een ander zo sterk?
Waarom koken we elke dag illusionair voedsel om een lichaam te voeden dat niet eens helemaal het onze is?
We gaan het niet over de kamasutra of tantra hebben..
Tijdens deze lezing duiken we veel veel dieper en bekijken we hoe sexualiteit en voeding een zegen maar ook een verontrustende bijna onafwendbare afleiding kan zijn.

Inschrijven verplicht - zie hoger