back
back to content
astrologie titel

"Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one" (Onze realiteit is niet meer dan een illusie al is het wel een erg volhardende')
zei Einstein in 1955 en dat was nog ruim voor de tijd dat via principes van de quantumfysica en de studie van zwarte gaten in de cosmos bewezen werd dat de werkelijkheid waarin we leven zich holografisch gedraagt.

astrologiekaart

Als we geloven dat ons bestaan, van geboorte tot onze dood zich afspeelt in een tijdloze holografische ruimte waarbij enkel onze geest te beperkt is om alle informatie van elke gebeurtenis tegelijk te bevatten, dan kunnen we ons afvragen of zaken zoals astrologie eigenlijk nog een bestaansrecht hebben.
Hoe en op welke wijze kunnen de standen van de sterren en planeten een invloed hebben op wie we zijn terwijl ook die sterren en planeten deel uitmaken van de illusie waarin we zijn terecht gekomen?

Hologram

Om daar een antwoord op te geven moeten we even duidelijk maken wat een hologram is.
Een hologram is een projectie vanop een 2D oppervlakte (zoals een holografische film) in een 3D ruimte (bv een kamer)
Simpel gezegd zou je kunnen stellen dat onze realiteit geprojecteerd wordt vanop de rand van ons universum in de ruimte waarin ons universum zich bevindt.

Ons bewustzijn dat in dit hologram is terecht gekomen, heeft zich gekoppeld aan dit hologram via een blauwdruk dat wij het lichaam noemen.
Het is via dit lichaam dat wij deze realiteit kunnen ervaren, grotendeels via ons brein en onze zintuigen die ook weer via dat brein de indrukken vertalen in een ervaring die het grootste deel uitmaken van wat wij als leven bestempelen.
Het is trouwens een goeie denkoefening om je eens voor te stellen wat het leven zou zijn zonder zintuigen zoals voelen, ruiken, zien, smaken en horen..
Dan blijft er enkel bewustzijn over.. bewust zijn van jezelf zonder een lichamelijke koppeling aan dit hologram.


zonderlichaam

Tijd

Op het moment dat ons bewustzijn zich aankoppelt aan deze realiteit, deze uit frequenties en uit golven bestaande werkelijkheid, treedt het bewustzijn een zone binnen waarin tijd een overheersende rol speelt.
We raken stukjes informatie aan binnenin dit hologram en net omdat ons brein niet in staat is die ontzettende grote hoeveelheid aan informatie te verwerken, gebeurt dat stukje voor stukje en krijgen we een illusie van tijd, van volgorde.
Herinneringen die ons bijblijven zijn niet meer dan stukjes informatie waaraan een emotie is gekoppeld.
Die emotie is de reden dat we ons een bepaalde gebeurtenis, een stukje informatie herinneren, omdat de emotie opgeslagen blijft in het energiesysteem dat zich omheen en in het lichaam bevindt.
Alle andere gebeurtenissen blijven ook wel opgeslagen binnen ons lichaam maar omdat er geen specifieke emotie mee verbonden is, vergeten we ze en kunnen we ze niet meteen terughalen omdat er bij wijze van vergelijking geen tracker aan vast hangt.
Zo weten we niet meer bewust wat we tien jaar geleden op een bepaalde morgen hebben gegeten..
Enkel onder hypnose kan zo'n stukje informatie worden terugehaald.
De emoties (tenzij je bv heel ziek bent geworden van je ontbijt) is niet sterk genoeg om het spontaan terug op te roepen.

Regenboog

hypnose

Tijd is erg belangrijk in deze werkelijkheid en die tijd loopt sneller naargelang we ons dichter naar de rand van dat universum begeven. Het heelal deint dan ook logischerwijze steeds sneller uit naarmate we ons verder van de aarde verwijderen.

Uiteindelijk komt aan die rand, waar de projectie van dit hologram onstaat, de tijd stil te staan.
Daar bevindt zich de informatie, de data, de gegevens die nodig zijn om dit universum op te bouwen en te projecteren.

randuniversum

Op die plek is alles tegelijkertijd aanwezig en kan bewustzijn geen emoties zoals wij ze kennen ervaren omdat een emotie tijdsgebonden is.
We voelen ons niet heel ons leven verdrietig, boos of alleen.
Dat zijn gevoelens die we ervaren gedurende een bepaalde periode of op een bepaald moment in ons leven. Bepaalde eigenschappen zoals goedheid of barmhartigheid zijn niet tijdsgebonden en zijn dus eigenschappen van ons oorspronkelijke bewustzijn.

Astrologie

Even terug naar de astrologie. Het moment dat jouw bewustzijn in dit hologram wordt geprojecteerd en gekoppeld, wordt het tijdsgebonden en ervaart het tijd.
Die tijd vindt bv een uiting in de stand van de sterren en planeten omdat ook die, als onderdeel van dit hologram, onderhevig zijn aan tijd.
Op dat specifieke moment koppelt jouw bewustzijn zich aan een lichaam en dat lichaam is een product van jouw ouders en hun voorouders, etc.. en omdat het gecreƫerd is binnenin het hologram, is het logischerwzijze ook tijdsgebonden.
Op het tijdstip dat jouw lichaam werd gecreƫerd in dit tijdsgebonden hologram hadden ook de sterren en de planeten een specifieke positie

intrede

Die posities hebben een duidelijke link met de plaats en de personen waaruit jouw lichaam is ontstaan en waar jouw bewustijn zich aan koppelt maar hebben niets te maken met jouw oorspronkelijke bewustzijn wat niet tijdsgebonden is.
Het moment en de plaats dat jij hier terecht komt, zijn puur toevallig en hebben niks met een keuze te maken en ze zorgen er enkel voor dat jouw aankoppelingspunt bepaalde eigenschappen heeft.
Je hebt bepaalde kenmerken van je ouders en de plaats op aarde zorgt voor bepaalde fysieke eigenschappen die allemaal deel uitmaken van jouw persoonlijkheid, van de rol die het lichaam waar jij je aan koppelt, wordt toebedeeld.
Die persoonlijkheid heeft niets te maken met wie jij in oorsprong bent en dat kan nogal snel voor problemen zorgen.

Persoonlijkheid - Bewustzijn

Zo kent jouw bewustzijn niet de mogelijkheid tot woede of neerslachtigeid maar als jij terecht komt in een omgeving waarbij levensgevaar je voortdurend dwingt om vanuit pure overlevingsdrang agressief om je heen te schoppen dan gaat jouw persoonlijkheid zich steeds meer vervreemden van wie je in oorsprong bent.
Die vervreemding of dat verschil tussen persoonlijkheid en bewustzijn leidt tot een slechter wordende aankoppeling tussen bewustzijn en jouw lichaam waardoor emoties energetische verstoringen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte.

Die ziektes vertellen jou via symboliek welk verschil er zit tussen jouw persoonlijkheid en je bewustzijn waardoor je er voor kan zorgen dat jouw persoonlijkheid steeds meer een afspiegeling wordt van jouw bewustzijn.
Ego komt steeds meer te vervallen en je wordt je steeds meer bewust.
Jouw persoonlijkheid wordt minder belangrijk en het wordt een betere bedding om je bewustzijn hier uit te dragen.

Het eventuele conflict tussen jouw persoonlijkheid en bewustzijn kan worden gladgestreken en astrologie kan daar zeker toe bijdragen.
Het vertelt je immers wat de gegevens zijn die gekoppeld zijn aan jouw aardse voertuig, je lichaam en dan is het een kwestie van juist te voelen of dat ook echt is wie je in oorsprong bent.

Als je echter die karaktereigenschappen gaat gebruiken als excuus om te zeggen dat je nu eenmaal zo bent en je daar niks aan kan doen zal astrologie je enkel weghouden van je echte ik.
Astrologie is een interessante tool om te begrijpen waarom bepaalde gedachten, patronen en verwachtingen door jou heen lopen ondanks het feit dat die eigenlijk niet eens van jou zijn.

Het is alsof je verhuist naar een huis waar de vorige eigenaar een kettingroker was die een vieze geur in het behang heeft achtergelaten terwijl vergeten etensresten overal ongedierte heeft binnengelokt;
Je zal met deze ongemakken dienen rekening te houden al zijn ze niet van jou.

ET

If you want to know the real truth of life