back
back to content
chemtrails

Komplottheorieën zijn erg populair, vooral online.
Het is goed dat onze kritische kijk op zaken wordt gestimuleerd maar we dienen wel logisch te blijven denken en voelen.
Dat de aanslag van 9/11 een inside job was, is gezien het overvloedige bewijsmateriaal bijna voor de hand liggend.. Voor chemtrails is dat toch een beetje anders..

Ik was onlangs aanwezig op een lezing over Chemtrails..
De lezing werd goed gebracht, mooi gedocumenteerd en de spreker had veel kennis van zaken.. maar ik ging net als vele anderen door de fatalistische inslag van de voorstelling met een erg vervelend gevoel naar huis..
"We worden besproeid en daar valt weinig aan te doen".

Ik kan het dan ook niet nalaten mijn visie op het verschijnsel chemtrails hier even uit te klaren. Het is aan iedereen zelf te voelen welke waarheid er resoneert.

Het giftige witte raster

We kennen het fenomeen allemaal wel..
een mooie blauwe lucht die doorkliefd wordt met talloze witte strepen die in de vorm van een raster onze hemel lijkt gevangen te nemen in een web van giftige dampen. Volgens kenners hebben chemtrails als voornaamste doel het klimaat te veranderen, ziekte te verspreiden en zelfs een sterke vermindering van het aantal mensen op deze wereld te bekomen...
Het gebeurt blijkbaar allemaal onder controle van de geheimzinninge zeer hoog geplaatste elite die weermanipulatie als drukkingsmiddel wil gebruiken en/of vindt dat er teveel gewoon gepeupel op deze planeet rondloopt..

Weermanipulatie kan inderdaad perfect als drukkingsmiddel gebruikt worden door bepaalde landen bv. regen te ontzeggen.
Wat betreft de vermindering van de bevolking...
Ik kan me niet aan de indruk ontdoen dat het net het talrijke gepeupel is dat ervoor zorgt dat de dungezaaide elite zo rijk is geworden en hun exhuberante levensstijl kan blijven behouden..
De elite heeft de mensenmassa nodig want wie rijk wil blijven en zich boven de massa wil verheven voelen, heeft wel een massa nodig anders is er niet veel meer om zich boven te verheffen..
Bovendien lijkt dat liquidatieplan niet goed te werken want de wereldbevolking groeit nog altijd aan een ontzagwekkend tempo..

Chemtrails in the sky
'We kijken er nauwelijks nog van op. Een blauwe hemel doorkliefd met lange witte uitpluizende strepen'


Maar terug naar de chemtrails..
een mooie blauwe hemel en plots zien we een raster van witte strepen..
Kenners vinden de rastervormige figuren in de hemel al voldoende bewijs van kwaadwillig opzet..
Ik zou het veel vreemder vinden als alle strepen evenwijdig liepen want dat zou willen zeggen dat alle vliegtuigen dezelfde kant opgaan en dan zouden we nooit 'zeg maar' in Amerika geraken en enkel in Afrika of Azie..
Maar er is nog een ander praktisch bezwaar..
Als het inderdaad zo is dat al deze strepen met slechte bedoelingen in onze hemel verschijnen, wil dat zeggen dat er op zo'n moment van kruisende condesatiesporen een gecoördineerde aktie aan de gang is waar verschillende vliegmaatschappijen bij betrokken zijn met een behoorlijk aantal piloten die allemaal op hetzelfde moment de 'sproeiknop' indrukken..
Wie coördineert dat en hoe komt het dat niet meer piloten uit de biecht klappen?
Bang voor represailles of ontslag?
In 2017 waren er 290.000 lijnpiloten wereldwijd. Allemaal bang?
Er lijken me genoeg gepensioneerde piloten rond te lopen die maar wat graag zouden getuigen al dan niet anoniem, zeker als het gaat om het voortbestaan van onze soort.

Militair

Dat vinden kenners normaal vermits het sproeien volgens hen zo goed als altijd met militaire vliegtuigen gebeurt. De onderkant van die sproeiende vliegtuigen hebben immers steeds een witte onbeschilderde onderkant...
Als we echter een beetje opzoekingswerk verrichten zien we dat pakweg 80 % van alle lijnvliegtuigen volledig wit zien aan de onderkant en enkel sommige rijk gekleurde vliegtuigen hebben kleuren aan de achterkant rond de staart.. verder zien ze allemaal wit of in ieder geval licht van kleur..

Een volgende argument wordt gevormd door goedkope vliegmaatschappijnen zoals Ryanair..
Er is immers geen enkele manier die kan verklaren hoe zo'n vliegmaatschappij zo'n goedkope tickets kan aanbieden en toch kan overleven.
Dan is het volgens chemtrailaanhangers enkel een kwestie van gezond verstand om te begrijpen dat zulke maatschappijen hun inkomsten elders halen.
Dit is een erg plausibel argument want het zou inderdaad wel eens kunnen dat zo'n vliegmaatschappij één of andere geheime staatssteun krijgt in ruil voor sproeiwerk..
Vreemd genoeg zien Ryanair vliegtuigen per uitzondering wel helemaal donkerblauw aan de onderkant en werd er trouwens niet verteld dat het voonamelijk om militaire vliegtuigen ging?

Ryanair airplane
'Goedkope vliegmaatschappijen zouden hun inkomsten wel eens kunnen halen uit goed betaald sproeiwerk.. al is het wel frappant dat net Ryanair vliegtuigen heeft die donkerblauw zien aan de onderkant'


Wil het dan zeggen dat chemtrails niet bestaan?
We zien toch duidelijk haast elke dag het bewijs...
Natuurlijk bestaan chemtrails.
China heeft zelfs toegegeven dat ze chemtrails heeft gebruikt in een poging om tijdens de Olympische spelen het weer te beinvloeden en er gebeuren wel meer proeven met chemtrails om het klimaat en het weer te beinvloeden maar dat is iets heel anders dan een plan om de mensheid ziek te maken of uit te roeien wat niet wil zeggen dat weersbeinvloeding door sproeien gezond is...

Geheim

Chemtrails in the sky
'In onze ijver chemtrails te bekijken als een komplot om de mensheid ziek te maken, vergeten we haast dat de witte sporen eerst en vooral een spoor van vervuiling en daarom sowieso slecht voor onze gezondheid zijn. Volgens een recente studie zouden jaarlijks 10.000 mensen indirect sterven aan de gevolgen van vervuiling door vliegtuiguitlaatgassen al weegt dat niet op tegen 60.000 mensen die zouden sterven door vervuiling van schepen en 1 miljoen mensen die indirect zouden sterven door luchtvervuiling in het algemeen'

Waarom zou je trouwens moeite doen om zo'n plan via een moeilijk te coördineren en geheim te houden manier uit te voeren als je het ook gewoon in het drinkwater kan steken, mensen massaal kan gaan bestralen, één of andere dodelijke epidemie te laten uitbreken of simpelweg een derde wereldoorlog te organiseren..
Vooral zo'n dodelijke ziekte is nogal heel makkelijk te organiseren en daar het je niet veel mensen voor nodig en is dus makkelijk geheim te houden..

Over geheimhouding gesproken..
Er is op internet zo'n filmpje te vinden waar een bezoeker in de cockpit van een vliegtuig plots ziet dat er 'chemtrail generator' active op het computerscherm aangeduidt staat..

Bekijk het filmpje hier door op de foto te klikken

Ik vind de geloofwaardigheid van dat filmpje nogal twijfelachtig.
Iedereen moet zich toch eens even kritisch en logisch denkend afvragen of een super geheim programma om de mensheid te vergiftigen zomaar zichtbaar aangeduidt zou worden op het dashbaord van een doorsnee vliegtuig.. (Een piloot kan trouwens eender wat manueel intikken op dat getoonde scherm)
Als de CIA een manier zou gevonden hebben om met een Volkswagen Golf terug in de tijd te reizen, dan zou dat ook niet op de versnellingspook geschreven staan..

Over het internet gesproken.
We vinden er ook foto's terug van zogenaamde gesloten tanksystemen die volgens de aanhangers van de chemtrailtheorie een bewijs zijn dat er inderdaad wordt gesproeid.
Het gaat hier echter om watertanks die gebruikt worden bij het testen van nieuwe vliegtuigmodellen en die een handig systeem vormen om tijdens de testvluchten verschillende gewichtsverdelingen uit te proberen door tijdens de vlucht water van de ene tank naar de andere tank over te pompen zodat er niet telkens moet geland worden om een andere gewichtsverdeling te bekomen.

spray tanks
'Het bewijs dat er geen is.. Lege vliegtuigen met enkel tanks aan boord, zonder passagiers. Bovendien is het vliegtuig duidelijk niet afgewerkt en dus nog in testfase'

'Hoe kan je zo goedgelovig zijn?' vertellen aanhangers me dan..
Wel, het gaat hier overduidelijk om passagiersvliegtuigen want er ziten raampjes in de wanden.
Het gaat hier niet om een verborgen sectie in het ruim van een lijnvliegtuig..
Op de meeste foto's zijn de vliegtuigen duidelijk niet afgewerkt.
Vermits het niet over een verborgen deel van een standaard lijnvliegtuig gaat, beperkt dat heel sterk het aantal vluchten waar we het nu over hebben..
Het zijn alvast geen legervrachtvliegtuigen want die hebben geen raampjes en de theorie van de goedkope vliegmaatschappijen zoals Ryanair gaat ook al niet op tenzij die nog een aparte vloot zouden hebben die enkel gebruikt wordt voor sproeiwerk. Een vloot die er aan de buitenkant uitziet als een normaal lijnvliegtuig maar binnen vol met tanks staat en dus niet voor passagiers kan gebruikt worden..
In dat geval lijkt me het zwijgen van de piloten nog sterker tenzij er een apart korps 'sproeipiloten' bestaat al zou er dan een gigantische vloot aan sproeivliegtuigen moeten bestaan om het grote aantal chemtrails in onze lucht te kunnen verklaren..

spray tanks
'Bij het testen van nieuwe vliegtuigmodellen worden watertanks gebruikt om verschillende gewichtsverdelingen in volle vlucht te bekomen'

Meer Chemtrails dan vroeger

Maar goed.. We kunnen niet ontkennen dat er inderdaad meer verstoring van de blauwe lucht is door vliegtuigen al wil dat niet zeggen dat er vroeger geen hardnekkige contrails of condensatiesporen voorkwamen...

contrails
'langdurige condensatiesporen zijn niet nieuw. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn ze op foto's ook al te zien'

Hoe komt het dat er meer chemtrails te zien zijn?
De lucht is niet veranderd.. wat dan wel?
Wel, eerst en vooral zijn er natuurlijk veel meer vliegtuigen dan vroeger. Bovendien zijn vliegtuigen steeds groter en krachtiger geworden.. en om de jumbojets van vandaag omhoog te krijgen, dienen ook de straalmotoren steeds krachtiger te worden.
Straalmotoren met meer vermogen genereren meer warmte.

Boeing Chemtrail
'Volgens sommige bronnen worden chemtrails enkel gesproeid door militaire vliegtuigen'

Bij de onwikkeling van nieuwe motoren is de keuze van het juiste metaal een uiterst moeilijk opdracht omdat de hoge temperaturen het staal zouden kunnen laten vervormen door de extreme hitte.
Hoe heter de motor, hoe heter ook de lucht die er doorheen wordt gezogen en dat heeft gevolgen voor de omliggende lucht..
Hoe warmer lucht, hoe meer waterstof het kan bevatten en die wetenschappelijke wet verklaart erg veel..
Wanneer een vliegtuig door de lucht vliegt, zuigt de straalmotor langs voren lucht aan die erg snel wordt verhit en opgewarmd langs de achterkant de straalmotor verlaat.. Die hete opgewarmde lucht gaat waterdamp uit de omliggende luchtlagen ontrekken, net omdat warme lucht meer waterstof kan bevatten.
Hoe vochtiger de omringende lucht, hoe meer dat zal gebeuren..
Wanneer de warme lucht die ondertussen meer waterdamp heeft opgenomen uit de omliggende lucht terug afkoelt, condenseert het teveel aan waterstof en vormt het een witte wolk. Wanneer het vliegtuig hoog genoeg vliegt zal dit teveel aan waterdamp in de afkoelende lucht zich zelfs meteen omvormen tot fijne ijskristallen.
Als bovendien de omringende lucht al bijna verzadigd is door waterdamp (bij vochtig weer) kan de extra opgenomen waterdamp in de afkoelende lucht van de straalmotor er voor zorgen dat de omringende lucht nu ook in oververzadiging gaat waardoor het neerslaan van waterdamp zich over gehele hemel kan verspreiden..
Als zich ijskristallen hebben gevormd gaan die op hun beurt ook de omringende lucht nog meer afkoelen waardoor de waterdamp uit deze luchtgedeeltes ook zal condenseren..

Dat verklaart waarom enkele vliegtuigsporen kunnen resulteren in een volledig gesluierde hemel.
Dat is niet fijn maar het is geen poging om de mens uit te roeien..
Het is een vorm van luchtvervuiling die visueel door een natuurlijk fenomeen wordt veroorzaakt en vervuilend werkt door de uitstoot van uitlaatgassen die vooral tijdens het opstijgen niet mag verwaarloosd worden..
Op dat vlak is het trouwens erg hypocriet en ronduit schandalig dat er geen belasting op Kerosine wordt geheven en dat de kleine burger met z'n diesel de stad niet meer in mag terwijl de vervuiling door verbranding van kerosine in de hoge luchtlagen uiteindelijk allemaal op ons neerdaalt.

Aluminium - 5 G

Er wordt ook gesproken over microscopische deeltjes aluminium die via chemtrails de lucht worden in gesproeid.
Dat zou nodig zijn om de atmosfeer meer geleidend te maken om zo in de toekomst bv via 5G de mens sterker te kunnen beinvloeden.. en dat is dan wel geloofwaardig want beinvloeding is overal.
Ik haalde eerde al aan dat straling een veel efficientere manier zou zijn om de mens te beivloeden..
Zo'n zaken zijn heel goed mogelijk.
Om de oceaan vruchtbaarder te maken worden er bv tonnen ijzer in de oceaan gedumpt om de plankton groei te bevorderen.
Lokaal heeft men al testen gedaan om het weer te beinvloeden al zijn werkingen op wereldvlak enkel gebaseerd op spekulaties en praktisch vrij onwaarschijnlijk maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk.

Als we dus ondanks eerder vermelde argumenten toch geloven in chemtrails omwille van bv beinvloeding van de mensheid is het belangrijk om weten dat beinvloeding van ons geestelijk welzijn enkel mogelijk is zolang ons bewustzijn zich enkel in ons hoofd bevindt.
Via electromagnetische straling zou het immers mogelijk zijn om mensen depressief, gewelddadig of gewoon minder bewust en inteligent te maken.
Zolang we deze wereld enkel met ons denken waarnemen en beleven, werkt dat ook..
Wie meer en meer bewust wordt van angsten en emoties en van ons hele wezen, creert de mogelijkheid om quantumfysisch zijn realiteit te veranderen..
Wie geen angsten, negatieve overtuigingen en negatieve emoties in zijn bewustijn meer heeft, kan ook geen realiteit meer naar zich toehalen die daarmee resoneert.

Wie geen angst heeft voor chemtrails, zal ze ook niet op een schadelijke manier zien verschijnen, net omdat het niet resoneert met wat in hem leeft.

resonerende werkelijkheid
'Al wat binnen ons leeft aan emoties, creëert een realiteit die hiermee resoneert'

Onze buitenwereld, onze werkelijkheid is een reflectie, een reactie op onze binnenwereld..
Het is een realiteit die inpikt en aanhaakt op alle emoties die in ons leven, zowel positief als negatief..

Het is goed om op een logische manier alle mogelijke werkelijkheden te bekijken en te onderzoeken maar 'weet' dat enkel datgene realiteit zal worden wat overeenkomt met de emotes en angsten die binnenin jou leven..
Wordt zuiver binnen jezelf..
Laat jouw wereldvisie niet bezoedelen door angsten en negatieve overtuigingen..
Als je dat doet, zal jouw werkelijkheid ook niet bezoedeld worden met zaken zoals chemtrails en ben je ondoordringbaar beschermd tegen welke aanval dan ook.

Het gevaar zit niet buiten jezelf.
De dreiging zit niet in de lucht, het is geen raster in de blauwe hemel.
Het is goed om geinformeerd te worden maar angst voor iets creëren is nefaster dan het probleem zelf want quantumfysisch is het net de angst voor een bepaald probleem dat het probleem in onze werkelijkheid haalt..
Het gevaar zit in jezelf want jij bent de creator van jouw wereld..

Erik Tanghe

If you want to know the real truth of life