back
back to content
Kleur bekennen

Als je geen seksuele behoeftes zou hebben en je voelde je niet alleen, financieel en materieel ben je onafhankelijk en je hebt geen kinderwens..
Zou je dan een partner hebben?

Ik ga hier geen antwoord geven maar stel jezelf die vraag eens..
Wees eerlijk naar jezelf en voel eens vanuit welke emotie jij wel of niet in een relatie zit.
Ben je afhankelijk van je partner, heb je hem of haar nodig of is je relatie simpelweg iets wat er is omdat het een gewoonte is geworden?
In de eerste twee gevallen zit er een tekort in jezelf en ben je niet in gelijkwaardigheid en in het laatste geval kan je ook een kamerplant nemen.
Wat verwacht jij van je partner?
couple holding hands
Aan welke voorwaarden dient jouw levensgezel te voldoen?
Ook verwachtingen en voorwaarden zijn 'voorwaardelijk', duiden op een tekort in jezelf en hebben niet veel met zuivere liefde te maken.
De enige goede reden om met iemand samen te zijn, is wanneer die persoon jou dichter bij jezelf brengt en wanneer dat op bepaalde momenten confronterend wordt, is dat omdat je op een stuk van jezelf stuit dat jij niet zo fijn vindt.
Zo ontstaan dan ruzies want veelal gaan we op zo'n moment met de vinger wijzen naar de ander omdat het kijken naar dat stuk in onszelf te veel pijn doet en te confronterend is...

Kleur


Naar jezelf kijken is kleur durven bekennen.. durven te kijken waar het over gaat en waar het om draait. Kleur bekennen.
Heb je je ooit al eens afgevraagd waarom iets rood of groen ziet?
Wanneer een voorwerp rood ziet, wil dat zeggen dat de oppervlakte van dat voorwerp alle golflengtes van het licht absorbeert en enkel een trillingsfrequentie terugkaatst die ons oog interpreteert als rood.
Je zou dus kunnen zeggen dat door interactie met dat voorwerp de trilling of frequentie van het witte licht dat samengesteld is uit alle frequenties van het kleurspectrum wordt gereduceerd naar één enkele overblijvende trilling met een specifieke golflengte.
Het is een filtering van trillingsenergie. Alles in deze werkelijkheid is trilling en de quantumvelden theorie heeft ondertussen al bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van een veld.. een trilling maw.
Ook een voorwerp is dus een gestructureerde verzameling van trillingen en de interactie met licht, ook al een trilling doet een nieuwe trilling ontstaan... en die trilling heeft een bepaalde golflengte oftewel een kleur.
kledingrek
Als jij vanmorgen bent opgestaan en je had een onblusbaar verlangen om jouw groene trui aan te doen, dan heb jij behoefte aan een specifieke trilling om jouw energieveld in evenwicht te houden.
Je hebt behoefte aan groen dus ga jij als shortcut om je energieveld in evenwicht te brengen een groene trilling in jouw werkelijkheid brengen.
Het is een spiegel van jouw inwendige want het groene kledingstuk heeft alles in zich behalve groen, net als jijzelf op dat moment.
Je zou ook in de groene natuur kunnen gaan wandelen want net als je groene trui brengt de natuur rust en evenwicht omdat het onze groene hartchakra bevoorraadt van nieuwe energie.
Niet dat chakras iets zijn waar we ons teveel mee bezig dienen te houden maar het is een goeie manier om ons menselijk energieveld te visualiseren in een bepaalde vorm en structuur al is het in werkelijkheid anders en te complex om met onze geest te bevatten.

Regenboog

Zo heeft elke kleur z'n specifieke emotionele trigger.
kleuren spectrum
Wie veel rood draagt, is op zoek naar gronding want het is de kleur van de onderste en eerste chakra.

Oranje duidt op een verlangen naar creativiteit en fysiek genieten van het lichaam ook al in de vorm van sensualiteit en seksualiteit.

Geel heeft te maken met je ik-waarde en hoe jij jezelf ziet in de buitenwereld Groen resoneert met jouw hartsverlangens, jouw diepe wensen om jouw hartbewustzijn in deze wereld neer te zetten..
Het duidt ook op een verlangen om graag te zien en gezien te worden.

Wie veel blauw draagt heeft behoefte aan communicatie en verbinding terwijl purper en indigo duiden op spirituele groei.
Het is geen toeval dat in de Christelijke religie veel hoger geplaatste geestelijken purper in hun gewaden dragen.
Dat wil niet zeggen dat daarom geestelijken een grote spirituele groei bezitten.
Ze hebben er net een tekort aan door voortdurend de kracht buiten zichzelf te zoeken en in de handen van Onze Lieve Heer te leggen.
Ze proberen dat wanhopig te compenseren door het dragen van die specifieke purpere kleur.

Zwart-wit

Maar hoe zit het dan met zwart en wit?
Op wat duidt het dragen van die kleding?
Wat betekent het wanneer iemand altijd zwart of wit draagt?
Duidt dat ook op een tekort aan iets?

Kleding met een witte kleur kaatst alle licht terug en absorbeert niets waardoor wij het volledige spectrum van het witte licht opnieuw in ons oog zien verschijnen en het voorwerp als wit ervaren.
Wit is dus een goede kleur als jij je wilt afschermen tegen invloeden van buitenaf want het kaatst alles terug. Als jij dus zuiver bij jezelf wilt blijven, is wit een goeie keuze...
Zwart is net omgekeeerd..
Het slorpt alles op.
zwarte kleding
Daarom is het ook niet goed om zwart op een begrafenis te dragen omdat je een veel grotere kans hebt dat alle negatieve emoties, ook een trilling, van verdriet bij je binnenkomen.
Het is veel logischer en beter om op een begrafenis wit te dragen en op die manier bij jezelf te blijven.

Het feit dat wij zwart als een kleur van rouw zijn gaan beschouwen, heeft alles te maken dat zwart alles opneemt en omdat deze realiteit al lange tijd een werkelijkheid is met erg veel lijden..
Dat mag en moet veranderen en we dienen ons los te maken van al die clichés en waardeoordelen.
Als iemand ALTIJD zwart draagt, duidt dat op negatieve beinvloeding van buitenaf en die zwarte kleding is nodig om voldoende ontvangst voor die beinvloeding te behouden.
We spreken dan over mensen die entiteiten bij zich hebben, bezeten zijn, etc maar het gaat enkel over storingsenergieën die binnen komen en zwart maakte het enkel eenvoudiger.

Wil dat dan zeggen dat je zwart niet mag dragen?
Natuurlijk wel maar wees je bewust van je omgeving en wat zich om je heen afspeelt. Dat dien je trouwens altijd te doen.
Als je zwart draagt op een familiefeest met veel warmte en liefde is dat alleen maar een goede zaak want het is fijn om daar extra ontvankelijk voor te zijn.
Bovendien staat jouw bewustzijn boven een stukje textiel en het is niet omdat je een zwarte jas draagt dat daarom alle entiteiten van het continent meteen op je nek gaan springen...
De kracht van jouw bewustzijn is nog altijd in staat om je volledig te beschermen maar het is belangrijk je te beseffen waar de drang vandaan kan komen om een bepaalde kleur op een gegeven moment te willen dragen.

ET

If you want to know the real truth of life