back
back to content
platte aarde titel

Het is de naam van een winkelketen in Nederland en België en 'er is altijd een Kwantum in je buurt' roepen ze..
Ik weet niet of de keuze van de naam van deze winkelketen iets met kwantumfysica te maken heeft maar ook kwantumfysica is tegenwoordig altijd wel in je buurt.
Niet alleen omdat zowat iedereen er over praat maar ook omdat alles nu eenmaal uit kwantumdeeltjes bestaat.
Jij, jouw omgeving en zelfs de hele kosmos is opgebouwd uit kwantumdeeltjes zoals elektronen, quarks, muonen, gluonen, etc..

kwantum shop

Er worden heel veel straffe verhalen verteld over de kwantumfysica.
Kwantumdeeltjes kunnen op twee plekken tegelijk zijn, ze gaan sneller dan het licht, kunnen van plek naar plek springen zonder ooit op de tussenliggende plaatsen aanwezig te zijn (kwantumjump) en ze kunnen doorheen barrières vliegen.
Zo wordt de kwantumfysica dan ook om de haverklap gebruikt om allerlei spirituele modellen te staven, te verklaren en zelfs te bekrachtigen.
'Kijk! In de kwantumwereld kan het, dus jij kan het ook!'
en daar loopt het een beetje fout want de kwantumwereld gedraagt zich helemaal anders dan de wereld die wij kennen als de dagelijkse realiteit om ons heen en dat is eigenlijk vreemd omdat we allemaal zijn opgebouwd uit kwantumdeeltjes.

Nog zo'n misvatting is het gezegde dat menselijke waarneming de realiteit verandert.
'De kwantumfysica bewijst het!' roepen heel wat believers..
Noop.. de kwantumfysica bewijst dat niet.

Onze realiteit verandert door interactie met zijn omgeving en enkel domweg kijken, hoort niet bij die interacties.
'Je creëert je eigen realiteit' en die bewering komt dan weer voort uit de kwantumfysica en het idee dat we in een holografische realiteit zouden leven, een bewering die trouwens heel wat meer steek houdt dan de voorgaande over waarneming.

Kwantum... Het is erg moeilijk om vandaag nog onderscheid te kunnen maken tussen de zin en de onzin vanuit de kwantumfysica.
Ik denk dat weinigen onder ons door een muur heen kunnen lopen of op twee plekken tegelijk kunnen zijn al zou het verrekte handig zijn.

Toch kan het allemaal in de kwantumwereld.
Ook tijd bestaat niet in de kwantumwereld en van daaruit komt de bewering dat tijd slechts een illusie is.
Dat is dan weer wel interessant want in ons hoofd bestaat tijd ook niet.
Ik kan op dit eigenste moment aan mijn jeugd terugdenken, aan de maaltijd van gisteren of aan de vakantie van komende zomer.

mind
Onze geest of onze gedachten werken dus eigenlijk op kwantumniveau en dat is erg boeiend en vervelend tegelijk want kwantumeffecten gebeuren enkel op het allerkleinste niveau en niet in onze fysieke wereld van alledag.
De logische conclusie zou dan ook zijn dat je met gedachten geen invloed kan hebben op de realiteit.

Is dat ook zo?
Heeft positief denken dan geen nut?
Is het daarom dat iemand die heel positief is ingesteld en vol strijdlust toch kan doodgaan aan bv kanker?

Het antwoord op deze vraag vinden we in de gedragingen van licht, het bizarre verschijnsel dat er voor zorgt dat wij deze realiteit kunnen ervaren want zonder licht.. is er niks.. en niet omdat het dan donker is en we niks meer kunnen zien.. nee, het gaat veeeel verder dan dat.

Licht

Licht zit overal.
Bij elke chemische reactie worden lichtdeeltjes uitgezonden of opgenomen.
Zonder licht zijn er geen biologische processen of chemische reacties en dus ook geen leven.

licht
Maar wat licht nog boeiender maakt, is dat het geen tijd ervaart.

Wanneer iets met de snelheid van het licht reist, stopt de tijd.
Dat in tegenstelling tot onze zichtbare werkelijkheid waarin alles wordt uitgedrukt in tijd-ruimte en die tijd en ruimte zijn ook onlosmakend met elkaar verbonden.

Als iets beweegt, vertraagt de tijd.
Maar onze volledige werkelijkheid die tijd en ruimte gebonden is, wordt dus zichtbaar en mogelijk gemaakt door iets wat niet tijd en ruimte gebonden is. Dit lijkt op een contradictie en vraagt om een verklaring.

Onze gedachten ontstaan via elektrische impulsen in onze hersenen en elektriciteit is net zoals licht een trilling van het elektromagnetische veld. Elektriciteit kan je dus vergelijken met licht dat zich doorheen een draad beweegt.

hersen synaps
Gedachten ervaren dus ook geen tijd en hebben logischerwijze niet rechtstreeks invloed op onze ruimte-tijd werkelijkheid... niet rechtstreeks...
Omdat gedachten eigenlijk een vorm van licht zijn, kunnen ze wel ingrijpen op de biologische processen van ons lichaam.

Daarom werken visualisaties zo goed als het over lichamelijke problemen gaat omdat licht invloed heeft op chemische reacties.
Bovendien is licht, net zoals elektriciteit en magnetisme een trilling van het elektromagnetische kwantumveld en laat dat veld er nu net voor verantwoordelijk zijn dat je niet doorheen een muur kan stappen omdat het magnetisme van bv elektronen ervoor zorgt dat ze elkaar afstoten en dus atomen niet door elkaar heen kunnen lopen.

'Gedachten zijn krachten' wordt er beweerd maar hoe kan iets wat nauwelijks tot de ruimte-tijd werkelijkheid behoort, er invloed op uitoefenen?

hologram projection
De elektrische impulsen van gedachten creëren mogelijkheden die als informatie worden uitgelezen in onze holografische werkelijkheid en die mogelijkheden manifesteren zich in jouw werkelijkheid als ze resoneren met iets wat tijd-ruimte gebonden is.. zoals een emotie maar ook een geluid.
Geluid is een fysieke trilling die zich beweegt in tijd en ruimte waardoor het ook invloed heeft op deze realiteit.

'In den beginne was er het woord... en alle dingen zijn door het woord geworden' en alhoewel Ik niet zoveel belang hecht aan de bijbel, is het toch wel heel toevallig dat hier de waarde van geluid wordt aangehaald in de creatie van de wereld.
Muziek kan verzachten, ontroeren maar ook agressief maken, onrustig of gewoon wild.
Twee van de bekendste wiskundige formules e=mc2 en E=hf hebben ons doen begrijpen dat massa gelijk is aan frequentie en dat dus massa ook beïnvloed kan worden door frequenties zoals geluid.
Geluidsfrequenties zijn zelfs in staat om voorwerpen te laten leviteren, afhankelijk van hun frequentie.

Bovendien is het interessant om te zien hoe ons denken stopt als we zelf zingen of gewoon geluid maken.
Dat stoppen met denken zorgt er dan voor dat de ontelbare gedachten die we dagelijks hebben worden gereduceerd.
Minder storende gedachten, minder storende mogelijkheden in je leven, meer aanwezig zijn in het nu en een realiteit die meer overeenstemt met jouw gevoel.

Medisch onderzoek heeft aangetoond dat we met specifieke frequenties bacteriën en virussen kunnen laten exploderen, net zoals een kristallen glas kan stuk gezongen worden.
Het zou wel eens heel goed kunnen dat de nieuwe geneeskunde gebaseerd zal zijn op geluid en al dan niet hoorbare frequenties.

licht-geluid
Lichtdeeltjes zijn trillingen of agitaties van het elektro-magnetische veld, net zoals radiogolven die alleen een veel lagere frequentie hebben maar eigenlijk zijn radiogolven dus een vorm van licht. Licht kan je dus omzetten naar geluid en vice versa.
Stel nu dat we een gedachte, een beeld, zou kunnen omzetten naar een geluid dat tijd en ruimte gebonden is en dus meer invloed uitoefent op onze werkelijkheid dan zit je op z'n minst op een spoor van positieve veranderingen.

ET
If you want to know the real truth of life