back
back to content
mediumschap titel

Onlangs was ik aanwezig op een erg interessante workshop over zelfhypnose.
Omdat deze hele werkelijkheid op z'n minst reageert op wat er zich binnenin onszelf afspeelt, vind ik zelfhypnose of jezelf dingen wijsmaken erg interessant omdat het erg bepalend is voor je eigen verdere levensloop.
Bij de groep waren ook twee mediums aanwezig die blijkbaar ontzettend snel in trance konden gaan, een zijnstoestand waarin zij niet alleen volledig ontspannen in een theta-staat verkeren maar op dat moment ook toegang verkrijgen tot allerlei informatie die voor anderen verborgen blijft.

trance

Ik vind dat erg Interessant want ik vraag me dan meteen af waar die informatie vandaan komt.
In deze holografische werkelijkheid ligt immers alle informatie van heden, verleden en toekomst opgeslagen en wie zich daar op kan afstemmen kan inderdaad heel interessante en verhelderende data bekomen.

Maar.... Bij deze informatie zitten ook de afleidingen, de zaken waarin we geloven, religie, foutieve verwachtingen en aangeleerde patronen die eigenlijk niet echt van ons zijn maar die ons maar wat graag worden opgedrongen om ons dom, mak of angstig te houden en onderscheid maken tussen informatie die ons ten goede komt en info die ons alleen maar weghoudt bij onszelf is niet zo eenvoudig.

Communiceren met de doden

Eén van de sterke kanten van mediums is het communiceren met overledenen want mensen die sterven zijn volgens onze gangbare opvattingen niet weg..
Ze zitten in de hemel, ergens tussen twee levens in of als het een beetje meezit aan de andere kant van dit hologram voor wie in de holografische aard van deze werkelijkheid gelooft.

talking dead

Tenzij de overleden persoon er uitzonderlijk in geslaagd is uit dit hologram te ontsnappen en terug te keren naar huis aan de andere kant van dit hologram, kan je helemaal niet communiceren met iemand die overleden is.
Je kan wel contact maken met de informatie die de persoon tijdens zijn aardse bestaan in dit hologram heeft achtergelaten en die data kan een medium interpreteren als een rechtstreeks gesprek met je overleden familielid, partner of wie dan ook maar een rechtstreekse communicatie is het niet.
In een kort gesprek vertelde één van de mediums me dat zowel geboorte als overlijden vaststaande momenten zijn waaraan niks te veranderen valt.
Je kiest het moment van geboorte, de plaats, je ouders en meteen ook het moment dat je er bij gaat neervallen.
Ik moet eerlijk toegeven dat bij het horen van zulke theorieën ik het gevoel krijg dat er met een grote zware hamer het woord gevangenis in drukletters op mijn voorhoofd wordt gehamerd.

Dag vrije wil, jij valt dood wanneer je dat zelf hebt bepaald al ben je dat natuurlijk wel vergeten.
Ik heb niet gevraagd of één van hen me kon vertellen wanneer ik van een berg te pletter ga vallen, kwestie van even afscheid te nemen of toch maar een andere reisbestemming te kiezen al lijkt dat laatste ook niet te helpen.
Het moment staat immers onwrikbaar vast, de manier waarop kan variëren.
Zo vertelde het andere medium dat haar moeder genezen was van kanker en dat de dag na het feestje dat ze daarvoor hadden georganiseerd de arme vrouw werd overreden door een bus.
Het moment van haar overlijden stond immers vast en of je nu kanker overwint of niet.. dat maakt niet uit.
Je ticket is geboekt en de trein naar de overkant kent geen vertraging.

Onvermijdelijk


Dit verhaal lijkt natuurlijk wel heel onheilspellend de vaste vertrekdatum-theorie te ondersteunen maar laat ik even uitleggen wat er wel is gebeurd.

Toen de moeder van dat medium kanker kreeg, ontstond er bij haar logischerwijze de angst om haar moeder te verliezen.
Die angst, wanneer daar niks mee gedaan wordt, zorgt ervoor dat in haar holografische werkelijkheid de mogelijkheid ontstaat dat ze haar moeder inderdaad zal verliezen.
Of haar moeder nu al dan niet geneest, maakt niet uit.
Je dient de werkelijkheid steeds te bekijken vanuit het standpunt van de persoon die het ervaart.
Dat wil niet zeggen dat het de schuld is van de dochter dat haar moeder werd overreden maar ze creëerde wel de mogelijkheid binnenin haar werkelijkheid.
De werkelijkheid van de moeder doet er niet toe want we dienen ieders leven te bekijken als een holografische bubbel die raakpunten kan hebben met andere personen/hologrammen.

onvermijdelijk

Geloven in zaken die vaststaan is aan de ene kant erg geruststellend.
Het is nu eenmaal zo en je kan er niks aan doen.
Je bent zoooo ziek en je gaat dood maar daar heb je zelf voor gekozen dus ga gewoon maar achterover liggen en wachten tot je doodgaat.
Mooi leven heb je gehad. Hoera!
Wat heb je dapper jouw zelfgekozen lot gedragen..

Ik vind het nogal beperkend en beangstigend als ik zou weten dat ik voor alles in mijn leven zelf heb gekozen en aan mijn toestand noch aan mijn toekomst iets kan veranderen...
Dat lijkt sterk op een gevangenis en dat is het hier ook maar wel net o.a. door dit soort theorieën.

Geloven in lotsbepaling ontneemt de mens van zijn unieke en krachtigste eigenschap nml. het feit dat wij scheppende wezens zijn.. scheppers van onze eigen werkelijkheid alleen beseffen we dat veel te weinig en het is net dat besef dat dringend naar boven dient te komen.

Zelfdoding


En hoe zit het dan als je zelfmoord pleegt en je zelf beslist uit het leven te stappen.
Ligt dat ook op voorhand vast?
Staat dat in de sterren geschreven of is dat een vlucht naar de nooduitgang..

strop

Wat doe je trouwens als je zelfmoord pleegt?

Bij een zelfdoding ga jij jouw lichaam dermate beschadigen dat het niet meer levensvatbaar is en dat jouw bewustzijn zich niet meer kan aankoppelen aan dat lichaam omdat het jouw bewustzijn niet meer kan huisvesten.
Vergelijk het met een woning met een dak zo lek als een mandje, een ingestorte vloer en kapotte ramen..
Dan heb je een woning waar je niet meer in kan wonen maar jij bent er nog altijd en je kan elders onderdak zoeken en zo is het ook hier..
Jouw bewustzijn kan je niet stuk maken.
Dat kan je enkel met je lichaam, jouw tijdelijke voertuig in deze werkelijkheid, een werkelijkheid die opgebouwd is uit informatie, informatie die nooit verloren gaat.
En als je dan sterft, ontkoppelt jouw bewustzijn zich van jouw lichaam maar in de meeste gevallen verdwijnt dat bewustzijn niet uit dit hologram en zal het zich opnieuw aankoppelen.. aan een ander lichaam.. je verhuist als het ware.. het wordt ook wel reïncarnatie genoemd want jouw bewustzijn kan niet sterven.

Wij dienen als mens ons geloof in allerlei vaststaande theorieën onder de loep te durven nemen en los te laten.
Enkel dan is evolutie of zeg maar groei mogelijk.

Zo binnen - zo buiten

Er wordt wel eens gezegd dat het universum ons alles geeft wat wij willen..
We hebben het maar te vragen.
Zo wordt er ook beweerd dat de microkosmos een spiegel is van de macrokosmos.
Dat in elk atoom de hele kosmos terug te vinden is.
Een atoom bestaat immers uit een atoomkern waarrond elektronen draaien net zoals de planeten rond de zon...

En nu wordt het interessant want die microkosmos van dat atoom bestaat eigenlijk niet...
Via de kwantumfysica begrijpen we nu dat een elektron helemaal niets is dat rond iets anders draait,
Zowel de atoomkern als de elektronen zijn enkel wolken van mogelijkheden.
Dat is iets wat de kwantumfysica heeft bewezen..
De microkosmos is een illusie en het wordt nu stilaan tijd dat wij gaan begrijpen dat ook de macrokosmos een illusie is die resoneert met het illusionaire denken van onszelf..

binnen-buiten

Geloof je in Onze Lieve Heer?
Je zal hem wel tegenkomen als je sterft.

De aarde is rond of plat afhankelijk van waar je in gelooft maar ze is eigenlijk meer dan rond want de aarde of de realiteit waar wij in leven bestaat in zo'n hoeveelheid mogelijkheden dat elke manier om het te beschrijven een beperking is die ontstaat vanuit een manier van beperkt denken.
Zijn er wel planeten?
Zijn er wel sterren?
Zijn dat misschien ook niet meer dan wat waarschijnlijkheidswolken in onze verbeelding die enkel een vaste vorm hebben aangenomen omdat het ons zo is aangeleerd.

Zouden we niet eens proberen alles los te laten en op een echt objectieve manier naar het universum kijken.. of zoals Pumba, het wrattenzwijn in de Disney klassieker 'The Lionking' tegen Timon, het stokstaartje, zei over de sterrenhemel.. dat het allemaal bollen gloeiend gas waren.
Timon-Pumba

Daarop repliceert Timon dat in de werkelijkheid van Pumba, die voortdurende geweldige scheten laat, alles uit gas bestaat.. maar dat de sterrenhemel niet meer is dan een groot deken dat over de wereld is gegooid waar allemaal gaatjes in zitten die licht doorlaten.
Tijd dus om extra gaatjes te prikken In dat deken..
Dan komt er wat meer licht en informatie binnen

ET

If you want to know the real truth of life