back
back to content
De energetische kracht van kleding

Er gebeuren in de wereld dagelijks zaken die we rationeel moeilijk kunnen verklaren..
Tieners grijpen plots een wapen en schieten een hele klas neer, sexueel misbruik blijft ondanks alles schering en inslag en menselijke relaties zijn vaak een bron van machtsmisbruik en manipulatie. Is de mens niet voorbestemd om gelukkig te zijn of is er iets anders aan de hand?

ghost
'De mens is van nature uit een goed wezen.. soms onwetend en veelal slecht geinformeerd maar wel goed.. en net die onwetendheid en naiviteit wordt veelvuldig misbruikt '

Ik heb me lang afgevraagd of ik dit artikel wel diende te schrijven... maar tijdens healingen in mijn praktijk word ik zo veelvuldig geconfronteerd met wat in de volksmond 'energetische parasieten of entiteiten' wordt genoemd dat erover zwijgen ook niemand vooruit helpt...integendeel..

Ik heb lang getwijfeld om dit artikel te schrijven omdat energetische parasieten eigenlijk een foutieve uitdrukking is en ik wil door erover te schrijven het foutieve beeld zeker niet versterken. Veel van wat er geschreven wordt over entiteiten, energiezuigers, parasieten, enkelbijters, archonten geeft immers beelden weer van hoe bepaalde mensen dit fenomeen 'interpreteren' en die interpretatie is persoonlijk en daarom niet van toepassing voor iedereen..

Gruwel

We kunnen er eigenlijk niet omheen..
Er gebeuren dagelijks zaken op deze wereld die we met gezonde logica niet kunnen verklaren..
We lezen het bijna dagelijks in de krant..
'Moeder bakt kinderen van 1 en 2 jaar levend in oven en stuurt life beelden naar de vader'
'Vrouw vermoordt zwangere buurvrouw en snijdt 8 maanden oude baby uit de baarmoeder van de stervende moeder om het nadien zelf op te voeden.'
'Jong koppeltje steelt i-phone van zwaar gekwetste vrouw die om hulp vraagt en laten haar kreperend achter'

.. en als je dit dan leest, vraag je je telkens weer af:
"Hoe kan dit?"
"Dat doet een mens toch niet?"
Wat geeft iemand op het beslissende moment het duwtje om tot gruweldaden als deze in staat te zijn?
Zeker, in veel van deze gevallen wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar een moeilijke jeugd, traumatische ervaringen of slechte vrienden maar niet iedereen met een moeilijke jeugd gaat compleet de foute kant op.
Waarom de ene wel en de andere niet?
Sterke of zwakke persoonlijkheid?
Slap karakter?
Iemand met een slap karakter doet zoiets niet...
Shizofreen?
Meerdere persoonlijkheden?
Zou goed kunnen en dan kunnen we ons meteen de vraag stellen waar die meerdere persoonlijkheden vandaan komen.

Maar laten we beginnen bij het begin...

Donkere energie

ghost
'Bij 1 op 4 mensen zie ik donkere wolken in allerlei vormen die het menselijk aura infitreren'

Moeder natuur heeft me in al haar gulheid lieftallig bedeeld met een gave die me in staat stelt om menselijke energievelden te zien.
De persoon hoeft zelfs niet bij me te zijn.
Enkel een naam en de woonplaats is voldoende om een beeld te krijgen van de storingen in iemands energieveld...
Deze eigenschap heeft me erg veel geleerd over ziekteprocessen en menselijke gedragingen in het algemeen.

We kennen allemaal de kleuren van de verschillende chacra's en waneer ik iemand energetisch 'bekijk', zie ik allerlei vormen in kleuren zoals rood, orange, geel, groen, blauw en purper en afhankelijk van de plaats waar de wolken van kleur zich bevinden, kan ik conclusies trekken over de toestand van de persoon in kwestie..

Maar bij ongeveer 1 op 3 mensen die ik energetisch bekijk, zie ik ook zwarte vlekken, openingen binnenin het aura, trechtervormige infiltraties en strepen die het aura verdelen, de doorstroming van energie onmogelijk maken en die eigenlijk niks met het menselijke energieveld te maken hebben..
Ze horen er niet bij..
Ze verstoren enkel het aura en ik zag ze voor het eerst bij iemand die op het punt stond zelfmoord te plegen...

ghost
'Het klasieke aura met chacra's en twee energetische parasieten'

Maar het hoeft helemaal niet zo extreem.
Donkere energieën zijn vaak aanwezig bij mensen (en deze lijst is niet kompleet) met burn out, ziekte van Lyme, plotse veranderingen in karakter, verstoorde slaappatronen, Parkinson, onverklaarbaar agressief gedrag, fybromyalgie, druggebruik, alcoholisme, angststoornissen, psychoses, onverklaarbare schouder- of rugpijn, zelfverminking, sexverslaving- stoornissen en depressie.

Infiltratie door verstoring

Wat zijn die zwarte storingsenergieën, want dat zijn het eigenlijk,
waar komen ze vandaan?
waarom vallen ze ons lastig en hoe geraken ze ons energieveld binnen?

Ervaring heeft me immers geleerd dat iemand met een goed werkend energetisch immuunsysteem niet vatbaar is voor dit soort energieën.
Elk probleem, geestelijk of lichamelijk, begint met een verstoring van het menselijke energieveld door een negatieve emotie.
Die emotie brengt ons aura immers uit balans en waar een onbalans is, wordt het energieveld vatbaar voor infiltratie.
Het is net zoals bij fysieke ziekte..
Microben kunnen het lichaam pas binnendringen wanneer het immuunsysteem al verzwakt is.

Donkere energieën komen ons energieveld pas binnen als onze beschermende energetische cocon faalt en dat gebeurt nogal snel want enkel wie zich voortdurend volledig bewust is, is 100 % veilig en dat is alvast even zeldzaam als moeilijk.
We zijn allemaal wel eens 'buiten onszelf' van woede, 'overmand' door verdriet, compleet weg van de wereld tijdens een vrijpartij of na enkele glazen alcohol en net op zo'n momenten zijn we vatbaar voor infiltratie.

Als negatieve emoties geen optie zijn, kunnen zaken uit onze realiteit gebruikt worden om openingen in ons aura te creëren..
Een mooi voorbeeld daarvan is de teek die zich letterlijk en figuurlijk in jouw fysieke lichaam boort en zo de stok tussen de deur vormt waardoor de energetische parasiet binnen glipt.
Als je veel aantrek hebt van teken, is dat dus eigenlijk een compliment want het is een teken (grappige woorspeling) dat jouw energieveld en immuunsysteem lekvrij zijn en er een uitwendige verstoring nodig is om binnen te kunnen dringen.

Geesten

Er zijn verschillende soorten 'energetische parasieten' of storingsenergieën.

De meest bekende zijn zonder twijfel de energieën van overledenen.
We noemen ze in de volksmond 'geesten', ze zijn lekker spektakulair en komen daarom veelvuldig voor in films en boeken..
Nochtans vormen deze 'entiteiten' slechts een heel kleine minderheid in de wereld van stoorfrequenties..

energy of a deceased person
'Persoon met energie van een overleden iemand naast hem'

Ik vertelde daarnet al dat elk lichamelijk probleem begint met een verstoring van het menselijk energieveld door een negatieve emotie..
Wanneer een negatieve emotie in het aura achterblijft, veroorzaakt het niet alleen een onevenwicht in het energieveld maar creëert het op langere termijn ziekte in het fysieke lichaam..
Negatieve emoties blijven vaak achter in het aura tenzij we er ons op focussen en het negatieve gevoel helemaal doorleven.. enkel als dat gebeurt, lost de negatieve emotie zich op..

Wanneer een mens deze werkelijkheid verlaat (en vooral op een geweldadige en/of bruuske manier), gebeurt het dat bepaalde door hem of haar niet helemaal doorleefde emoties, al dan niet positief, hier achterblijven.
Sommige mensen pikken die energie op en afhankelijk van hun ingesteldheid en interpretatie wordt die energie een boosaardige geest of een liefdevolle aanwezigheid van hun overleden dierbare..
De negatieve energie manifesteert zich m.a.w. in een vorm die past bij de wereldvisie van de persoon bij wiens aura ze binnenkomt
Als je gelooft in geesten, wordt het de geest van je overleden grootvader.. ben je er van overtuigd dat kwaadaardige entiteiten bestaan, dan is er een goeie kans dat er eentje zich onder je bed verbergt.

Op plekken waar gruwelijke gebeurtenissen plaatsvonden zoals gevangenissen en plaatsen waar mensen werden mishandeld (plaatsen waar het 'spookt'), kunnen tal van onverwerkte en niet doorleefde emoties als energie achterblijven en die kunnen door ons opgepikt worden en afhankelijk van het feit of we in angst leven of in vertrouwen verandert de vorm van de door ons geziene 'geest'.
Wanneer we boosaardige geesten 'naar het licht sturen', kijken we naar deze energie op een liefdevolle manier en alleen al door er anders naar te kijken, lost deze energie zich op..
De visie van een duivelse entiteit die gillend naar het licht vertrekt, is enkel een met fantasie doorspekte manier van interpreteren.
Het gaat om energie, niet meer dan dat en afhankelijk van hoe we die energie waarnemen, verandert ze al..

De achtergebleven energie van zelfmoord

Ik verduidelijk nog even met een behoorlijk heftig voorbeeld..
Een tijd geleden pleegde een buurman van me zelfmoord door 's avonds laat van het dak van de 10de verdieping te springen.
Alhoewel ik heel wat gejammer en tumult met politie onderaan het raam van mijn bureau hoorde, werd ik pas twee dagen later op de hoogte gebracht van wat er was gebeurd.
Toch had ik meteen een erg naar gevoel en werd de sfeer in mijn woonplaats erg somber en drukkend.
Toen ik die avond bij het slapengaan het licht uit deed en de lakens over me heen trok, kropen er plots dikke zwarte kevers over de dekens..

Ik moet jullie niet vertellen dat er bij een zelfmoord heel wat negatieve emoties vrijkomen en ook achterblijven in deze werkelijkheid..
Ik ben nogal een gevoelig iemand en ik pikte die negatieve frequenties op.
Waren die kevers er echt?
In mijn visie van de werkelijkheid absoluut!
Mijn interpretatie van de negatieve energie die de zelfdoding had achtergelaten, resulteerde in het zien van dikke zwarte torren terwijl iemands anders misschien helemaal niks zou zien en zich alleen maar wat onbehaaglijk zou voelen.
Het hangt af van interpretatie, gevoeligheid en emotionele betrokkenheid.
Het is dan ook voldoende om de gepresenteerde werkelijkheid op een neutrale manier en zonder overheersende emoties waar te nemen om die werkelijkheid te laten veranderen..
Als we bang zijn in het donker, steken we al vlug het licht aan omdat de aanwezigheid van licht ons anders (beter) doet waarnemen en minder plaats laat voor (foutieve) interpretaties en intenties.
Het observeren zonder angst is voldoende om het ten goede te veranderen... en met observeren belanden we meteen bij de quantum fysica..

Vloeken

Veel hangt dus af hoe we naar donkere energie kijken en als we spreken over 'kijken' kunnen we niet om de quantum fysica heen.
De quantum fysica leert ons immers dat waar menselijke waarneming is, de werkelijkheid ook daadwerkelijk verandert en dat betekent nogal wat.. want als iemand jou waarneemt met een negatieve intentie, dan is er een goeie kans dat jouw werkelijkheid (niet jij als persoon) op een negatieve manier zal veranderen..
Als jij een partner hebt die jou dom vindt, dan kijk je maar beter uit dat jouw werkelijkheid niet zo verandert dat je nog meer In die rol van dom mens wordt gedrukt.
En net dat systeem wordt gebruikt bij het uitspreken van een vloek.
Iemand kijkt op een erg negatieve manier en met een negatieve intentie naar jou en jouw werkelijkheid verandert volgens de intentie van de uitspreker van de vloek.. al kan dat enkel als er al een emotionele verstoring in het energieveld van het slachtoffer aanwezig is.
En ook dat soort energie is zichtbaar in het aura als een zwarte storingsenergie of in dit geval nog beter gezegd 'storingsfrequentie'.

parasitaire energie
'Persoon met parasitaie energie die rugproblemen veroorzaakt'
parasitaire energie
'Persoon met parasitaie energie die algemene onderdrukking van persoonlijkheid met zich meebrengt zodat er niks nog lukt in het leven van het slachtoffer. Het eigenlijk energieveld of aura wordt letterlijk naar beneden gedrukt'

Minder extreem merken we op dat we elkaar allemaal waarnemen en onze intenties zijn niet altijd even zuiver... integendeel.. en als de waarneming maar negatief genoeg is, kan de negatieve energie ervan het aura infiltreren en verstoren..
Negatieve manieren en intenties van observeren bevatten o.a. Jaloezie, haat, woede, minachting, etc...

Waarneming is overal..
Bewakingscamera's bekijken ons op elke hoek van de straat, de regering houdt ons in de gaten, facebook volgt ons op en dat alles 'kan' onze energie verstoren.
Om het een beetje theatraal te stellen, zou je kunnen zeggen dat we in een voortdurende waarnemingsoorlog, verwikkeld zijn.. een bewustzijnsstrijd met elkaar..

Het doel van een vloek ligt voor de hand.
Wie een vloek uitspreekt over een ander, wil het ongeluk van z'n slachtoffer..
We willen de realiteit van de ander zo veranderen dat hij wordt overspoeld door negatieve emoties en dat is uiteindelijk altijd het doel van een storingsenergie of energetische parasiet..

Ik vermeld er even bij dat de meeste vloeken eigenlijk ongewild tot stand worden gebracht.
wie tijdens een fikse ruzie erg kwaad is op een ander, kan door deze erg negatieve manier van kijken de realiteit van de ander zelfs blijvend verstoren.

Negatieve emoties die niet worden doorleefd, blijven achter in het energetische systeem van de mens en kunnen desgewenst worden afgetapt.
Het is immers pure energie.. en diegene die een storingsenergie op ons afstuurt (al dan niet bewust) is er op uit ons onderuit te halen, ons te onderdrukken in onze grootsheid als mens en het zelf verkrijgen van energie.
Op dat vlak kan je het vergelijken met parasitaire (liefdes) relaties waar een partner stelselmatig de ander onderdrukt om energie te halen uit het lijden van de ander.

De stoorfrequenties is m.a.w. slechts het middel voor het doel nml onderdukking, creatie van negatieve emoties en verkrijgen van energie en als mogelijke kandidaten zijn er heel wat reële mogelijkheden.
Allerlei instanties hebben er immers alle belang bij dat de mens nooit zijn werkelijke potentieel zal verkrijgen en zijn energie verliest in een gevecht tegen iets dat er eigenlijk niet eens hoor te zijn..

Hologram

Via de quantumfysica kunnen we bewijzen dat ons universum zich gedraagt zoals een hologram en dat alles wat er zich binnen onze werkelijkheid bevindt, een projectie is van iets wat zich aan de buitenkant van ons universum bevindt.
Ons lichaam is m.a.w. een projectie van een bewustwijn dat zich elders bevindt en ons echte bewustzijn bevindt zich dus niet hier in ons lichaam. Ons lichaam is enkel de tool, de 3D bril waarmee we deze realiteit ervaren.

het holgrafische universum
'Onze werkelijkheid is niet meer dan een projectie van iets wat buiten deze werkelijkheid ligt'

Onze Melkweg bevat 100 miljard sterren met daaromheen in de meeste gevallen telkens een aantal planeten..
Bovendien is, wiskundig gezien, de kans dat wij de enige 'intelligente' beschaving zijn in onze melkweg slechts 1 op 60 miljard!

grootte van het universum
'Het is nauwelijks voor te stellen hoe groot het universum werkelijk is. Wie niet gelooft in ander intelligent leven, houdt halstrarrig vast aan oude overtuigingen of is vol van onwillendheid'

Zelfs als er maar 1 van elke miljoen sterren uit onze melkweg intelligent leven zou bevatten, dan zouden er maar liefst 200.000 technologisch ontwikkelde beschavingen bestaan en dat alleen in onze melkweg.. ..
en dat is maar 1 van de 2 triljoen melkwegstelsels in het zichtbare universum.
Maar waar zijn al die aliens dan eigenlijk?
De hemel zou moeten krioelen van ruimteschepen en Ufo's en als er dan al eens eentje wordt waargenomen, is het niet meer dan een vage schim op een onscherpe foto.

Aliens hoeven niet naar hier te komen..
Als deze realitiet idd een hologram is, is beinvloeding van de mensheid veel makkelijker via de andere zijde van dit hologram. Zo kan er rechtstreeks ingegrepen worden in het script van deze werkelijkheid en ook die beinvloeding is zichtbaar in het energieveld van de mens.
Aliens komen niet naar hier omdat onze negatieve manier van waarnemen ook hun realiteit danig zou beinvloeden en dat risico nemen ze niet.
Het is veel veiliger en effectiever vanop de zijlijn.
Het is meteen de derde soort parasiet die zichtbaar kan zijn in het menselijk energieveld en het is de meest voorkomende...
Belangrijk om weten is echter wel dat dit soort beinvloeding, net zoals andere vormen, enkel mogelijk zijn wanneer er al een verstoring is van het menselijk energieveld door een negatieve emotie zoals angst, eenzaamheid, woed, etc...

Besluit

Het is dikwijls makkelijker om in entiteiten, geesten en duivels te blijven geloven..
We vallen graag terug op wat we reeds kennen..
Het is immers herkenbaar en het wordt voortdurend versterkt door horrorfilms en griezelverhalen.
Alhoewel er niks fout mee is, moet je wel beseffen dat je daarmee jouw realiteit en die van jouw omgeving (o.a. Je kinderen) sterk beinvloedt en het in sommige gevallen erger maakt dan het wel is.
Bovendien is er een goeie kans dat jij in angst gaat leven en die negatieve emotie brengt dan weer andere problemen mee..
Door zaken negatief te visualiseren, maak je het niet alleen sterker, je brengt bovendien nog meer negativiteit in je leven..
Vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze dit soort zaken op een nuchtere manier bekijken.
Ik heb teveel kinderen gezien die 's nachts met angst in de ogen het bed in kruipen en/of huilend wakker worden..
Vergeet ook niet dat angst via de baarmoeder op celniveau wordt doorgegeven..

Ja, spoken bestaan echt maar als je ze uit je hoofd laat verdwijnen, verdwijnen ze ook uit je leven.

Erik Tanghe

If you want to know the real truth of life