Back
gezondheid
edelstenen

Quantum gezondheid

Alles bestaat uit energie en is opgebouwd uit energie en/of informatie.
Ons lichaam is slechts een tool waarmee wij deze illusionaire werkelijkheid kunnen ervaren met alle beperkingen die dat met zich meebrengt.
Ons bewustzijn is aangekoppekd aan ons lichaam dat via een gecodeerde geometrische blauwdruk een specifieke vorm heeft gekregen.
Wanneer ons bewustzijn goed is aangekoppeld aan dat lichaam verkeren we in goede gezondheid en dat is zichtbaar in ons energieveld of ook wel aura genoemd

rimpeling
'Jouw lichaam is een materialisering van geprojecteerd bewustzijn'

Een perfect energieveld beschermt ons tegen elke beinvloeding van buitenaf en zorgt ervoor dat ons fysieke lichaam beschermd en gezond is. Geen enkele microbe, bacterie of virus maakt een kans.
Als iemand met een perfect energieveld van de trap zou vallen, kwetst hij zich niet.. Sterker zelfs.. hij valt niet van de trap..

Een perfect energieveld ziet gewoon helemaal wit en kan je het best vergelijken (en dit is slechts een eenvoudig visueel hulpmiddel dat niet overeen komt met de werkelijkheid) met een wit ei waarin ons fysieke lichaam bevindt.
Verstoring van dit perfecte enerieveld kan enkel gebeuren via negatieve emoties die het energieveld zullen verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie.
Als iemand een bepaalde gebeurtenis in zijn leven niet kan verteren zal het energieveld verstoord worden in de darmstreek.
Kunnen/willen of mogen we een bepaald iets in ons leven niet zien, krijgen we al gauw problemen met onze ogen en als er een bepaalde emotie als een last op onze schouders drukt, zijn fysieke schouderproblemen al gauw het gevolg..
We kunnen deze verstoringen en emotionele onbalans meestal erg letterlijk nemen en het signaal is meestal erg eenvoudig te interpreteren.

Chacra's

Er wordt veel gesproken over het menselijke energiesysteem in de vorm van het aura en chacrasysteem.
Dat zijn mooie manieren om het energiesysteem te visualiseren maar het is niet zoals het eruit ziet..
Het chacra systeem leert ons dat er zich verschillende energiecentra in ons lichaam bevinden en zelfs dat is geen juiste uitdrukking..
Het zijn verschillende energiecentra die ons lichaam creëren, het zijn emotionele trillingsvelden die ervoor zorgen dat ons lichaam tesamen met ons bewustzijn een bepaalde vorm aanneemt en er al dan niet voor zorgen dat ons lichaam gezond is of niet..

Chacra's zoals wij ze kennen uit de boeken bestaan niet.
Het is een veel te simplistische manier van voorstellen en het zuiveren, herstellen of zelfs verwijderen van chacra's is onmogelijk en dus ook zinloos omdat ze er niet zijn.
Er is nog nooit iemand die een chacra heeft kunnen fotograferen via bv de Kirlianfotografie en dat is ook logisch..
Iets wat er niet is, kan niet waargenomen worden..
Wie beweert chacra's te kunnen waarnemen, interpreteert energie op een manier die past bij zijn voorstellingsvermogen en zijn wereldvisie maar het is een creatie in de wereld van de waarnemer..

Het menselijke lichaam is een uiting van bewustzijn dat reageert met quantumvelden in deze werkelijkheid en door agitatie in deze velden te veroorzaken een lichaam creëert.
Wie dus het lichaam wilt veranderen/genezen/gezond maken dient zich te focussen op het bewustzijn en dat bewustzijn kan enkel verstoord worden door emotionele velden die door trilling frequenties wijzigen en in onze visie op deze werkelijkheid onbalans of zeg maar ziekte veroorzaken.

Wordt vervolgd...

Erik Tanghe