back
back to content
why we get sick

Tussen 1347 en 1351 maakt de Pest, de Zwarte dood genaamd, tussen de 75 en 200 miljoen slachtoffers en wordt een geschatte 60 % van de volledige bevolking van Europa weggevaagd.
De boosdoener, de Bacterie Yersinia Pestis met een grootte van 0.0005 mm, verspreidt zich via de rattenvlo erg snel.
Tot op de dag van vandaag begrijpt de wetenschap niet hoe de pest zich zoooo snel heeft kunnen verspreiden..
alle computersimulaties ten spijt..
Er klopt iets niet...

Een man komt bij de dokter voor een routineonderzoek en op een x-ray van de longen is een grote zwarte vlek te zien.. kanker..
De diagnose komt hard aan en 3 weken later is de man niet meer..
Bij het opruimen van zijn bureau vinden collegas een 20 jaar oude x-ray van zijn longen waarop het zelfde gezwel te zien is al werd het destijds niet gecatalogeerd als een kankergezwel.

longkanker
'De angst door de diagnose van kanker maakte een einde aan het leven van deze patient.. niet de kanker zelf... '


20 jaar lang liep deze man rond met een groot kankergezwel in de longen zonder problemen maar het moment dat de dokter er het woord kanker op kleefde, kwam het einde snel...

Angst

Is het toeval dat het einde kwam nadat hij werd geconfronteerd met de ziekte?
Wat veranderde er in zijn toestand?
Er werd een negatieve emotie toegevoegd... angst.. en diezelfde angst zou wel eens de reden kunnen geweest zijn dat ook de pest destijds zo snel om zich heen greep want de 'zwarte dood' verspreidde zich als een ware angstpsychose doorheen heel Europa.. veel vlugger dan eender welke bacterie dat zou kunnen.

pest
'Mede door de 'zwarte kraai' achtige uitrusting van de dokters destijds verspreidde de angstpschychose voor de zwarte dood zich veel sneller dan de ziekte zelf'


Nu kunnen we Kanker en ziektes veroorzaakt met bacterien niet vergelijken met de recente Corona pandemie.
Deze laatste wordt immers veroorzaakt door een virus.
Biologisch gezien is een virus geen levend organisme omdat het zich niet zelfstandig kan voortplanten, het geen energie kan produceren, geen zelfregulerend vermogen heeft, etc..
Virussen bestaan enkel uit stukjes DNA code met wat proteinen errond en zolang het geen gastheer vindt, leeft het eigenlijk niet.
De meeste virussen zijn ook kleiner dan bacterien..
Zo is het Corona virus bv maar 0.00012 mm en dus kleiner dan de oorzaak van de pest maar is het daarom ook minder gevaarlijk?

mask1
'De angst voor het virus is erger dan het virus zelf'
mask1
'Het virus is niet dodelijk maar angst en stress zetten het immuunsysteem uit'

Virussen kunnen enkel overleven binnenin een ander organisme, een levende cel gaande van een bacterie tot een menselijke lichaamscel.
Eens het de cel binnendringt, wordt de geinvaseerde cel gedwongen nieuwe virussen te produceren en barst het nadien open.
De cel is niet meer en de nieuwe virussen gaan naar nabij gelegen cellen om hun vernieling verder te zetten...
In tegenstelling tot bacterien hebben virussen meestal geen positieve werking in het menselijk lichaam.
Ze doen er in de meeste gevallen niks goed.
Bacterien komen in ons lichaam veelvuldig voor in de darmen ter bevordering van de vertering en ze komen dikwijls ter hulp bij het opruimen van een teveel aan afvastoffen in de cellen.
Bacterien verschijnen in het menselijk lichaam omdat het lichaam vervuild is, er zich te weinig zuurstof in de cellen bevindt en omdat het lichaam te zuur is.
Het lichaam gebruikt de bacterien dan ook regelmatig als middel om mee op te ruimen.
Het ziekteverschijnsel dat zij daarbij soms veroorzaken is een vervelend bijverschijnsel en is in de meeste gevallen enkel een tijdelijk teken dat er een opruimactie aan de hand is..
Enkel bij acute onstekingen dient er daadwerkelijk ingegrepen te worden.

Dat is niet zo bij een besmetting door een virus.
Terwijl bacterien zich nestelen in een lichaam omdat het er lekker warm en vochtig is maar best op zichzelf kunnen bestaan, kunnen virussen dat niet en zijn ze uit op vernieling omdat hun enige doel vermenigvuldiging is.
Bij een virale infectie zoals Corona, blijven de gebruikte cellen dood achter en worden longen achtergelaten waarbij het grootste deel van de longblaasjes vernietigd zijn...

Virussen muteren voortdurend omdat ons immuunsysteem zich uiterst snel aanpast en al gauw een virus herkent en ermee afrekent.
Door telkens te muteren naar een nieuwe variant, wordt het immuunsysteem omzeilt en lukt het een nieuw virus om doorheen het menselijke verdedigingssysteem te geraken..
Dat doen talloze griepvirussen elk jaar waardoor ook het griepvaccin elk jaar opnieuw moet worden gegeven.
Een nieuwe virusvariant zoals het huidige coronavirus is dus niks uitzonderlijk.
Het gebeurt voortdurend dat virussen lichtjes wijzigen... ze moeten wel.. anders kunnen ze zich niet meer verspreiden.

Immuunsysteem

Wat heeft angst te maken met het al dan niet dodelijk zijn van een virusinfectie?
Angst en stress stopt de werking van het immuunsysteem.
Als een mens bv door een leeuw wordt aangevallen, heeft het geen zin z'n energie te verspillen met het aanmaken van bv nieuwe bloedcellen e.d.
Dus wordt het immuunsysteem tijdelijk stilgelegd om alle energie te behouden voor de vecht- of vluchtreflex...
Als iemand een corona infectie oploopt en in angst gaat, stopt het immuunsysteem met werken en worden vernietigde cellen niet meer vernieuwd..
Het lichaam regenereert niet meer en als de beschadiging door het virus te sterk is, sterft de mens.
Bovendien zorgt stress of angst ervoor dat de nieren minder goed werken en dat bv de nierverzamelbuisjes samentrekken waardoor de nieren geen of onvoldoende vocht uit het lichaam kunnen verwijderen..
Eén van de symptomen van corona is water in de longen en laten de longen nou net de symbolische zetel zijn van angst..

longvocht
'Stress en angst zorgen ervoor dat overtollig vocht niet meer uit het lichaam wordt verwijderd'


Alle longziektes duiden op onverwerkte angsten en om echt te genezen van een longziekte dient de onderliggende emotie aangepakt te worden, net zoals bij elke ziekte trouwens..
Ja, het coronavirus kan ons ziek maken maar mensen sterven indirect door angst.. angst voor de ziekte en niet de ziekte zelf..
Wanneer de persoon al een gezondheidsprobleem had, speelde er al een andere emotie die eerder al het immuunsysteem verzwakte.
Virussen zijn zo oud als de mensheid zelf en zo'n 8 % van onze genen vertoont sporen van virussen uit het verleden.
Ze maken deel uit van ons DNA.

Virussen zijn de meest voorkomende organismen op deze planeet.
Zo zitten er nu op dit moment zo'n 10 miljard bacteriofagen op je hand.
Daar dringen ze vooral bacterien binnen en die zijn veelvuldig aanwezig doordat je handen in aanraking komen met allerlei zaken..
Het totale gewicht van alle bacteriofagen op aarde is meer dan 1000 keer het totale gewicht van alle olifanten! En als we al die virussen achter elkaar zouden zetten, creeren we een afstand van 100 miljoen lichtjaar!!
In één liter zeewater zitten meer virussen dan mensen op de hele planeet...

Beinvloeding

Via de quantumfysica en vooral de quantumveldentheorie kunnen we bijna niet anders dan concluderen dat onze werkelijkheid zich holografisch gedraagt.
Een hologram is een 3 D projectie die ontstaat vanuit de zijlijn, in ons geval van onze werkelijkheid, zeg maar de rand van ons universum..
Alles wat zich in onze werkelijkheid bevindt, ontstaat aan die rand en wordt via golven en trillingen geprojecteerd en door onze hersenen geinterpreteerd als zijnde een fysieke realiteit.
Quantum fysisch leven wij in een voortdurende 3D illusie.
Als er dus iets energetisch verandert in ons hologram dient er ook een fysieke manifestatie waar te nemen zijn.

Ik noem het soms het axioma van ET.
'Voor elke energetische beweging, dient er een fysieke manifestatie te zijn.. anders kan het niet als reëel worden beschouwd'

Het hologram waarin we leven wordt al lange tijd behoorlijk beinvloed van buitenaf en de fysieke manifestatie daarvan zijn nu net de virussen die massaal en overal aanwezig zijn en dat al vanaf er leven was op deze planeet.
De beinvloeding maakt deel uit van wie we zijn, van ons DNA.
Het heeft er voor een deel voor gezorgd dat onze fysieke afspiegeling veel zwakker is dan ons pure bewustzijn.
Het zit in ons en eens besmet, raak je volgens de traditionele geneeskunde van een virus niet meer vanaf.. de sporen blijven.
Ook bij vaccinatie komt die energetische beinvloeding het lichaam binnen, zij het in een zwakkere vorm.

Projectie

Het menselijk bewustzijn wordt net zoals andere zaken geprojecteerd in deze werkelijkheid.
In zijn pure vorm is het ontzettend krachtig en virussen of andere invloeden van buitenaf kunnen ons bewustzijn niet raken..
Een gezond bewustzijn of gezond energieveld beschermt ons tegen elke beinvloeding van buitenaf.
Wie een gezond energieveld heeft, is onkwetsbaar.
Als dat bewustzijn echter verstoord wordt door emotionele velden zoals angst, wordt het verzwakt en kan een virus wel binnendringen.

quantumveld
'onze volledige werkelijkheid is een holografische projectie, net zoals ons bewustzijn en die werkelijkheid kan verstoord worden van buitenaf'

Elders op deze site (hier) wordt duidelijk uitgelegd hoe bepaalde gebeurtenissen enkel kunnen plaatsvinden als er een emotie aanwezig is in ons lichaam waarmee het kan resoneren.
Alles is trilling..
Ons bewustzijn, materie, het huis waarin je woont, de auto waarin je rijdt, de voeding die je eet, de emoties die je leeft en de virussen op, in en rond je lichaam.

de wereld is een hologram
'Ons bewustzijn is een veld dat reageert met andere quantumvelden van deze werkelijkheid'

Jouw bewustzijn is de onneembare vesting, de ongenaakbare vuurtoren in de branding van de woeligste zee... tot de eerste barst, de eerste negatieve emotie de structuur doet wankelen.. en als er geen negatieve emotie is, komt er wel een vaccin of misschien een 5G mast die met zijn trilling jouw bewustzijn een eerste verzwakking toedient die het binnendringen van een virus vergemakkelijkt.

Voor velen is de theorie van het holografische universum nog te ver gezocht.
Daarom hou ik de uitleg doelbewust kort.
Het belangrijkste om weten is dat virussen helemaal anders zijn dan bacterien en dat zij net als elke ziekte een verzwakking in ons energetisch systeem nodig hebben om binnen te komen.
Wees je daarom bewust van je emoties, van jouw angsten en weet dat wanneer je geen angst hebt, jouw immuunsysteem, de fysieke spiegel van jouw zuivere bewustzijn, elke indringer zal buitenhouden.
De vibratie van virussen, 5G en andere al dan niet echte bedreigingen worden immers geneutraliseerd door de golven van jouw zuivere zijn.

virus quantumfysisch
'De verzwakking van het bewustzijn door negatieve emoties en bv 5G kan het binnendringen van een virus makkelijker maken'

Oorsprong

Het heeft daarom ook geen zin om eindeloos te zoeken naar de al dan niet echte oorsprong van het Coronavirus.
Dat het afkomstig is van het eten van een besmette vissoep, is wetenschappelijk kompleet onmogelijk maar verder zijn het samenspel van 5G in Wuhan/China, luchtvervuiling en biowapens een goeie mogelijke verklaring net zoals een natuurlijke mutatie van een bestaand coronavirus en foutieve interpretatie daarvan.. Bij 15 tot 20 % van alle longinfecties worden er al veel langer corona virussen gevonden..
Maar uiteindelijk is dat niet zo belangrijk.
Niemand was erbij en alle speculaties op het internet en in de media dragen eerder bij aan de verspreiding van angst dan wel aan informeren.
Eventuele achterliggende agenda's zijn mogelijk maar net zo min te staven met bewijzen.
Laat het daarom los en voel enkel wat deze hele heisa met je doet.
Welke emotie roept het op en net door die emotie te erkennen en te verwijderen uit je energiessysteem, zorg je er voor dat deze gebeurtenis sneller uit jouw werkelijkheid verdwijnt. Lees hier hoe je een negatieve emotie uit je energiesysteem verwijdert.
Weet dat iets enkel in jouw werkelijkheid kan verschijnen als het resoneert met een emotie die zich reeds in jouw bewustzijn bevond en dat is bij deze gebeurtenis niet anders.

de wereld is een spiegel
'enkel zaken die resoneren met emoties in jouw energieveld, kunnen in jouw werkelijkheid confronterend verschijnen '


Ik, ik ben alvast erg verrast om te zien hoe makkelijk de mens gestuurd kan worden..
Hoe eenvoudig is het om onze vrijheid te beperken en de hele wereld te manipuleren door een onzichtbare vijand.
Hoe makkelijk verspreidt foutieve informatie zich als een razend vuur via sociale media en het regulaire nieuws.

Voel de emoties die deze crisis oproept, denk logisch en geniet van de rust die deze periode ons geeft.
De rest is tijdverlies en zet in vele gevallen aan tot angst of stress op z'n minst.. en die twee laatste ondermijnen ons immuunssysteem dat we nu erg nodig hebben..

Erik Tanghe

If you want to know the real truth of life