back
back to content
Het Menselijke energiesysteem

Het menselijk energiesysteem omringt en doordringt ons volledige fysieke lichaam en het is een deel van de energie die ons fysieke lichaam zelf vormt. Alle atomen waaruit ons lichaam is opgebouwd bestaan immers voor 99,999 % uit fotonen of energie in lege ruimte.
Aan de hand van ons energetisch lichaam kunnen we vaststellen in hoeverre ons bewustzijn goed is aangekoppeld aan ons fysieke lichaam.
Net daarom is het energetisch lichaam of ook wel aura genoemd zo ontzettend belangrijk

ghost
'Het klassieke chacra systeem is goed om te visualiseren en te begrijpen dat de chacra's energiecentra zijn die verbonden zijn met een beschermende buintenste cocon... In realiteit ziet het er helemaal anders uit maar het klassieke beeld is een goeie manier om het menselijk energieveld te visualiseren en uit te leggen.. '

Het Aura

Iedereen heeft al wel eens van het menselijk aura of het menselijk energiesysteem gehoord..
Simpel gezegd is het menselijk energiesysteem een energetische cocon die ons volledige lichaam omringt als een ei-vormig omhulsel..
Het omhult ons fysieke lichaam, beschermt het en ontstaat wanneer ons oorspronkelijke bewustzijn zich goed heeft gehecht aan ons fysieke lichaam. Het laat onze fysieke status zien omdat het ons wijst op foutieve koppelingen die ontstaan door emoties.
Belangrijk om weten is dat het menselijk aura of energiesysteem ons lichaam niet echt letterlijk omringt maar het ontstaat door een interactie van bewustzijn met voorgeprogrammeerde materie.
De blauwdruk van ons lichaam is bepaald door ons DNA terwijl ons bewustzijn wordt geprojecteerd in deze werkelijkheid die zich holografisch gedraagt.

Dat klinkt misschien vrij moeilijk maar het komt er op neer dat de manier waarop deze werkelijkheid zich aan ons toont, ook ons lichaam, grotendeels gepredefineerd is maar zich wel tot op een bepaalde hoogte schikt naar ons bewustzijn.

Je dient het lichaam als een onderdeel van onze persoonlijkheid te bekijken en wanneer die persoonlijkheid helemaal overeen stemt met ons bewustzijn, onstaat er een volmaakt energieveld of aura. Bij een perfecte koppeling ontstaat een witte straling of een zuiver wit energieveld.
Wanneer dat energetische lichaam helemaal gezond en zuiver is, beschermt het ons tegen elke aanval van buitenaf en dat geldt zowel voor microben, bacteriën als ongelukken e.d.
Iemand met een perfect energieveld die van de trap valt, houdt daar niks aan over.. meer nog.. iemand met een gezond aura valt niet van de trap..

Wit

perfect energiesysteem
'Een perfect energiesysteem is een beschermende bubbel van ons eigen energiepatroon'

Een perfect energieveld ziet gewoon wit.
Het is een wit ei dat om ons heen loopt..
We gebruiken deze visuele voorstelling omdat het op die manier gemakkelijker te visualiseren is..
In realiteit is dat echter niet zo..
Dat witte zuivere energieveld vinden we veel terug in de afbeeldingen van engelen en heiligen omdat mag verwacht worden dat dit soort creaturen helemaal zuiver zijn en dus een perfect energieveld hebben.

perfect energiesysteem
'Een perfect energiesysteem ziet gewoon wit. Daarom worden engelen en heiligen altijd afgebeeld met een witte gloed om hen heen'

In praktijk komt dat bij mensen niet voor.
Ik heb het in ieder geval nog nooit gezien.. ook niet bij mezelf..
Er is altijd wel één of andere verstoring van ons energieveld door de verstoring van de projectie van ons bewustzijn in deze realiteit.
Een perfect energieveld kan maar op één manier verstoord worden en dat is door een negatieve emotie.
Die negatieve emotie zal het menselijk energieveld verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie.

Symboliek

Het meest voorkomende voorbeeld is wanneer wij een gebeurtenis of situatie in het leven niet kunnen verwerken-verteren.
In dat geval zal ons energieveld ook verstoord worden in onze darmen.
85 % van alle ziektes ontstaan in onze darmen en als we weten dat in onze darmen allerlei reflexpunten zitten naar andere organen en lichaamsdelen, begrijpen we dat niet verwerkte gebeurtenissen (met de daaruit voortvloeiende emoties) voor het grootste deel van de verstoringen verantwoordelijk zijn. Bovendien zijn de darmen het meest verborgen lichaamsdeel en zijn ze de fysieke spiegel van het onderbewustzijn.
Hartsgevoelens die niet kunnen/mogen of willen gevoeld worden, veroorzaken verstoringen rond het hart en we kunnen de meeste emoties makkelijk symbolisch een plek geven en ook verklaren.
Als we bepaalde zaken in ons leven niet kunnen/willen of mogen zien, krijgen we last van onze ogen..
Als een bepaalde emotie ons als een last op de schouders drukt, krijgen we ook snel fysiek last van onze schouder.
Is de verstoring emotioneel, speelt het zich af aan de linkerkant.
Gaat het eerder over het al dan niet kunnen/mogen/willen beleven van iets door het om te zetten in handelen, treedt de verstoring op aan de rechterzijde van het lichaam (gezien vanuit het standpunt van de persoon zelf).

Fysieke Reactie

Als er een verstoring van ons energieveld optreedt door een negatieve emotie, veroorzaakt dat een zwakkere energiedoorstroming op de plaats waar de verstoring plaatsvindt.
Die slechtere energiedoorstroming zorgt voor minder zuurstof in de cellen.
Door het tekort aan zuurstof, werkt de cel minder goed en ontstaat er een teveel aan afvalstoffen (vergelijk het met een slecht afgestelde motor die ook teveel uitlaatgassen zal produceren.. ) en een te zuur milieu van de cel..
Als dat gebeurt, zal eerst het immuunsysteem proberen de situatie te herstellen maar als dat niet meer lukt omdat de negatieve emotie blijft bestaan, dan doet het immuunsysteem iets erg slims..
Het zal microben en bacteriën toelaten omdat die kleine organismen doen wat wormen in rot vlees ook doen.. ze vreten afval op..
De aanwezigheid van die microben zal wel een ziekteverschijnsel veroorzaken wat enkel een teken is dat het lichaam met behulp van die bacteriën een opruimactie aan het uitvoeren is.

Kanker

Als we de microben en bacteriën uitschakelen door medicijnen, verdwijnt het ziekteverschijnsel wel maar blijft de onderliggende oorzaak, de afvalcrisis, het zuurstoftekort en het te zure milieu van de cellen gewoon bestaan en is het slechts een kwestie van tijd alvorens we terug hervallen in een nieuwe ziekte.
Als we die opruimactie van ons lichaam blijven onderdrukken, krijgen we in het beste geval een chronische ziekte maar in het slechtste geval zullen de cellen in het desbetreffende lichaamsdeel zo zuur worden, zo zuurstofarm en vol met afvalstoffen dat de cellen niet meer kunnen overleven.
In een laatste redmiddel om te overleven zal het lichaam dan de cellen op die plaats laten muteren tot een cel die kan overleven zonder zuurstof, op afvalstoffen en in een zuur milieu en dat zijn de kankercellen die wij als onze grote vijand beschouwen..
Lees hier een artikel specifiek over het hoe en waarom van kanker

Alles begint bij een negatieve emotie die ons energieveld verstoort en wanneer die emotie niet wordt verwijderd, zal het fysieke lichaam, wanhopig proberen te herstellen..
We mogen niet vergeten dat problemen in het fysieke lichaam slechts een gevolg zijn van een slechte aankoppeling van ons bewustzijn.
Als we ons enkel gaan bezig houden met het materiele gevolg van die slechte aankoppeling dan voeren we een hopeloze strijd..
De enige juiste oplossing is het aanpakken en herstellen van het menselijk energetsiche systeem door het ontladen van negatieve emoties.. Lees hiervoor elders...

Quantum fysische werkelijkheid

mirror
'Een negatieve emotie die vast zit in je energieveld haalt een realiteit naar je toe die resoneert met die emotie'

Een tweede gevolg van het aanwezig zijn en niet ontladen van negatieve emoties is het aantrekken van een werkelijkheid die resoneert bij de aanwezige negatieve emotie.
Quantumfysisch kan een gebeurtenis enkel in onze werkelijkheid verschijnen als het kan resoneren met een emotie die zich reeds in ons energiesysteem bevindt.
Wie zich bv alleen voelt, zal mensen en situaties naar zich toe halen die resoneren met die eenzaamheid.
Dit kunnen partners zijn die de persoon in kwestie steeds achterlaten, dit kunnen familieproblemen zijn die ervoor zorgen dat je wordt buitengesloten of werkomstandigheden die ervoor zorgen dat je ergens in een vreemd land belandt waar je niemand kent..
Als er iets in je leven gebeurt, is het dus ontzettend belangrijk te voelen welke emotie het bij jou oproept.
Als je partner jou mishandelt, dien je enkel te voelen welke emotie het bij jou oproept en wanneer die emotie verwijderd wordt, moet de situatie zich quantumfysisch aanpassen aan het hernieuwde energieveld, vrij van die emotie.

Storingsenergieen

Wanneer een energieveld verstoord is door een negatieve emotie wordt het kwetsbaar en dat heeft gevolgen die te maken hebben met het holografische karakter van de werkelijkheid waar wij in leven.
Waar menselijke waarneming (met gevoel) is, ontstaat immers de mogelijkheid dat onze realiteit verandert en we worden allemaal waargenomen door elkaar..
Als iemand met een zwakke ik-waarde en een negatieve emotie rond zelfrespect wordt waargenomen op een erg veroordelende manier dan is er een goeie kans dat zijn energieveld verder verstoord zal worden door een verstoringsenergie..

Zo kan het waarnemen van een ander met gevoelens van haat, jalouzie, medelijden, afgunst, nijd, etc het energieveld van die persoon verstoren als er al een verzwakking in het energieveld is dat in de lijn ligt van die negatieve manier van waarnemen.
Een vloek werkt op die manier en de meeste vloeken ontstaan tijdens een fikse ruzie.. Als we kwaad zijn op iemand, bekijken we die persoon op een erg negatieve wijze met een erg negatieve intentie en die manier van waarnemen kan een permanente verstoring van het energieveld met zich meebrengen. Lees daarover ook hier..

Als iemand bang is in het donker (angst is een negatieve emotie) kan hij bovendien op zo'n moment van angst worden verstoord door een negatieve energie die hem verder uit balans haalt. Zo'n verstoringsenergieën zijn zichtbaar in het aura als zwarte strepen, wolken, vlekken, etc..

Zo'n negatieve energieën kunnen verschillende oorzaken en afkomsten hebben. We vernoemde net al de vloeken maar het gaat soms veel verder dan dat. Lees hierover ook hier...

verwijdering storingsenergie
'Verwijdering in verschillende stappen van een storingsenergie uit een menselijk energieveld of aura'

Belangrijk om weten dat storingsenergieën enkel het menselijk energieveld binnen kunnen als er al een verstoring is door een negatieve emotie. Wijs dus nooit met de vinger naar iemand anders of naar de uitwendige oorzaak van jouw probleem. Zelfs bij beinvloeding van buitenaf is het belangrijk te weten dat rechtstreeks of onrechtstreeks jij de verstoring op z'n minst hebt toegelaten.
Die wetenschap kan erg confronterend zijn maar het leert je ook waar jouw zwakke plekken zitten want een storingsenergie komt binnen op een zwakke plek gecreeerd door een negatieve emotie en net het ontladen van die emotie is de sleutel om te voorkomen dat je in de toekomst nog wordt lastig gevallen door dit soort energieën..

Erik Tanghe

If you want to know the real truth of life