Back
gezondheid
edelstenen

QUANTUM BASICS

Materie is een illusie.
Quantumfysisch gezien is materie niet meer dan een rimpeling of een agitatie in een quantumveld en onze werkelijkheid is opgebouwd uit een hele verzameling quantumvelden.

Vreemd en onlogisch

Voor veel mensen is de quantumfysica de ver van hun bed show en lijkt het ontzettend complex.
Alhoewel de wiskunde achter de quantumfysica inderdaad erg geavanceerd en moeilijk te begrijpen is, is quantumfysica vooral erg vreemd.
Om quantumfysica helemaal te begrijpen is vooral een open geest nodig, veel meer dan wiskundige expertise.

Quantumfysica is de wetenschap van de allerkleinste deeltjes waaruit alle materie is opgebouwd.
Het is de studie van de structuur van onze realiteit, de onderdelen van atomen die altijd werden verondersteld het kleinste stukje materie te zijn maar die op hun beurt zijn opgebouwd uit deze minuskule quantumdeeltjes
Het is de studie van de electronen, protonen, neutronen, quarks, gluonen, fotonen, etc...

matter
'Alles wat we kennen, is op het allerkleinste niveau opgebouwd uit quantumdeeltjes'

Het is de wetenschap die de bouwstenen van onze wereld waarin we leven, bestudeert.
Alles is opgebouwd uit quantumdeeltjes en ze zijn ontzettend klein. Zo zitten er in 1 zandkorrel evenveel atomen dan de totale hoeveelheid zandkorrels op deze aarde...

Anders

Quantumdeeltjes gedragen zich helemaal anders dan objecten die we kennen uit de klassieke fysica.

-Zo kunnen quantumdeeltjes zich op twee plaatsen tegelijk bevinden (superpositie)

-Kunnen twee quantumdeeltjes zich van de ene naar de andere plek verplaatsen zonder zich ooit op de tussenliggende ruimte te bevinden (quantumjump)

-Quantumdeeltjes kunnen vanuit het niets verschijnen en dan plots weer verdwijnen

-Ze kunnen door vaste barrieres heen gaan en als ze dat doen, gebeurt dat sneller dan het licht (quantum tunneling)

-Sommige quantumdeeltjes hebben geen massa en dat is erg vreemd want voor onze klassieke manier van denken zou 'iets' altijd een massa moeten hebben, het maakt niet uit hoe klein het is..

Maar het is net hier dat we onze manier van denken dienen aan te passen...
Wij als mens denken in deeltjes, in massa, in iets, in stukjes materie en dat klopt niet.
Het is slechts onze verstandelijke interpratie van iets energetisch

Alles bestaat immers in velden, quantumvelden en een veld is een gebied in tijd en ruimte met bepaalde mogelijkheden en één van die mogelijkheden is materie dat onstaat wanneer een quantumveld geagiteerd geraakt door bv te interageren met een ander quantumveld.

rimpeling
'Materie is slechts een rimpeling in een quantumveld'

 

Wordt vervolgd...

Erik Tanghe